NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

04 maart 2024

Mandateringen en mutaties maart 2024

Richtlijnen

  • Dr. T. van Ginhoven is op voordracht van de NVCO afgevaardigd in de clusterstuurgroep Endocriene en neuro-endocriene tumoren.
  • Prof.dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum is op voordracht van de NVCO afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Endocriene en neuro-endocriene tumoren.

Het Bestuur van de NVvH wil alle afgetreden leden heel erg bedanken voor hun inzet en wenst de gemandateerden veel wijsheid en succes bij deze taak!