Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Kandidaat vicevoorzitter NVvH

Kandidaat vicevoorzitter NVvH

Kandidaat vicevoorzitter NVvH

Op 24 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter, Prof. dr. E. (Erik) Heineman af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, dr. J.C.A. (Alexander) de Mol van Otterloo, terstond herkiesbaar als zijn opvolger. Dit betekent dat de functie van vicevoorzitter vacant komt. Volgens goed gebruik is de voorzitter - en zo ook de vicevoorzitter - afwisselend uit een academisch en perifeer ziekenhuis benoemd.
De door de Ledenvergadering te benoemen vicevoorzitter zal om die reden afkomstig zijn uit een academisch ziekenhuis. Het Algemeen Bestuur (zijnde het Dagelijks Bestuur en voorzitters van de subverenigingen) draagt voor als kandidaat Prof. dr. H.J. (Jaap) Bonjer voor het vicevoorzitterschap. 

NVvH-leden zijn tot 10 november in de gelegenheid eventuele kandidaten voor te dragen met een mail naar nvvh@heelkunde.nl     

 

                                                

dr. J.C.A. de Mol van Otterloo                        Prof. dr. H.J. Bonjer
Haaglanden MC                                               VUmc