NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Vacature (vice) voorzitter Congrescommissie

Binnen de Congrescommissie van de NVvH is een vacature onstaan voor een (vice) voorzitter.  De Congrescommissie Binnen onze vereniging nemen de Chirurgendagen en Najaarsdag als kennis- en sociaal netwerk een belangrijke plek in. De Congrescommissie

Schoemakerprijzen 2020

In 1983 zijn de ‘Schoemakerprijzen’ van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ingesteld. Deze prijzen worden jaarlijks uitgeloofd voor het beste (chirurgisch) proefschrift en voor de beste twee (chirurgische) publicaties, verschenen in het

  • COVID-19
COVID Surg II – Snapshotstudie

‘’ In kaart brengen van de gehele electieve chirurgische COVID én non-COVID zorg gedurende de pandemie. ‘’ De COVID-19 pandemie heeft in de afgelopen periode haar stempel gedrukt op alle zorg in Nederland. Vanuit chirurgisch

NVvH bureau weer telefonisch bereikbaar

Vanaf 1 september is het NVvH bureau telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Contact Algemeen: 030 28 23 327 (NVvH secretariaat) Visitatie: 030 28 23 806 U kunt uw vraag ook per mail sturen

AO Basiscursus

De COVD-19 pandemie heeft ook zijn weerslag gehad op de onderwijsprogramma’s van de AO Foundation. Inmiddels heeft AO Nederland besloten om de in Nederland geplande AO cursussen tot 31 december 2020 te annuleren. Voor Nederland betekent dat dat de AO

Uitkomsten brede verkenning Innovatie

In het Strategisch Beleidsplan 2020 – 2024 van de NVvH is als ambitie opgenomen dat wij aan de slag gaan met innovatie: ‘De NVvH onderschrijft het belang van (technologische) innovatie en is van mening dat de beroepsgroep een belangrijke rol heeft

FMS Handreiking Verdeelsystematiek COVID-19

De Commissie Verdeelmodel en Normtijden van de Federatie Medisch Specialisten heeft de handreiking in opdracht van het Federatiebestuur opgesteld. De breed samengestelde commissie is daarbij ondersteund door LOGEX en heeft via een online vragenlijst input

AI-drieluik: Dokteren in de digitale wereld

Artificial Intelligence (AI) is een veelbelovende technologie die steeds verder doordringt in de gezondheidzorg. Welke randvoorwaarden zijn nodig om verantwoord gebruik van AI in het ziekenhuis te borgen? Hoe beïnvloedt deze techniek het vak van de

Uitkomsten Evaluatie COVID-19

Begin juni heeft het Algemeen Bestuur van de NVvH besloten om met behulp van een korte vragenlijst de ervaringen van leden met én tijdens COVID-19 te inventariseren. Inmiddels zijn de onderzoeksuitkomsten bekend en vastgesteld door het Algemeen Bestuur

Werkgroep Donatie- en Transplantatiechirurgie

Professionalisering en positionering van de donatie- en transplantatiechirurgie in Nederland   Eind juni is de tijdelijke Werkgroep Donatie- en Transplantatiechirurgie voor een eerste keer bij elkaar geweest. Aanleiding In 2019 heeft er een

  • COVID-19
Update CovidSurg I studie (meldstudie)

Er doen op dit moment 33 centra verspreid over 40 locaties mee aan de CovidSurg I studie. Na 5 juni zullen wij de eerste interim analyses verrichten van de nationale CovidSurg I studie. Dit betekent dat voor deze datum alle data compleet

PROM bariatrische chirurgie

PROM bariatrische chirurgie De NVvH heeft met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) een PROM (OBESI-Q) ontwikkeld ten behoeve van de behandeling van patiënten met obesitas. Bijgaand vindt u de betreffende PROM

  • COVID-19
Platform Oncologie

SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten en de NVvH ontwikkelt samen met de NZa, IKNL en het RIVM een werkwijze die zorgprofessionals en instellingen van stuurinformatie voorziet, die hen ondersteunt bij het opstarten van de oncologische zorg tijdens de
« ... 18 19 20 21 22 ... » 21/28 (837)