NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

13 januari 2022

Resultaten enquête Artificiële Intelligentie binnen de heelkundige praktijk

In Maart 2021 hebben 222 chirurgen en 91 AIOS chirurgie hun kennis, verwachtingen en zorgen gedeeld op het gebied van AI. Uit de resultaten blijkt dat slechts 17% van de respondenten reeds gebruik heeft gemaakt van AI in de kliniek. Een meerderheid van de chirurgen is echter van mening dat AI ook binnen de heelkunde van waarde kan zijn en geeft aan behoefte te hebben aan bij- en nascholing. Chirurgen zijn niet bang voor baanverlies door AI, maar zijn wel bezorgd over het verlies van autonomie, vraagstukken op het gebied van aansprakelijkheid en het risico op bias en discriminatie.

https://oaepublishstorage.blob.core.windows.net/1e9be5a4-83ae-4d39-9b02-95625b015a79/4490.fig.1.jpg

Het volledige artikel is te lezen op: A nationwide survey on the perceptions of general surgeons on artificial intelligence (aisjournal.net)