NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Werkgroep Innovatie - Last Call!!

Wij zijn op zoek naar leden die willen meedenken over Innovatie. Bent u bezig met AI? Wearables? Medisch 3-D printen? Of met een andere innovatieve ontwikkeling die van betekenis is voor de heelkunde? Laat het ons weten! Ook zijn wij op zoek naar mensen die

National eHealth Living Lab (NeLL)

Er zijn meerdere (landelijke) initiatieven die behulpzaam kunnen zijn, wanneer u met ‘innovatie’ aan de slag wilt gaan. Eén van deze initiatieven is het National eHealth Living Lab (NeLL). National eHealth Living Lab (NeLL) Het

Financiering Zorg Op De Juiste Plek

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiering voor juiste zorg op de juiste plek. Om zorgverleners, waaronder medisch specialisten, hiervan bewust te maken, heeft de Federatie samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen diverse opties op een

Zorg in perspectief van de cliënt

Schriftelijke reflectie Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) op ‘Zorg in perspectief van de cliënt’ door prof. dr. Jaap Bonjer, voorzitter NVvH Beste Guus, Beste Rob, Om te beginnen heel veel dank voor de

NVvH steunt het Vuurwerkmanifest

Het oudejaarsvuurwerk heeft op vele plaatsen helaas weer geleid tot zeer ernstige letsels. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft inmiddels haar steun betuigd voor het vuurwerkmanifest dat zich inzet voor een verbod op consumentenvuurwerk en

B.E.N.G! nieuwe samenwerkingspartner CASH-onderwijs

Per 1 januari is B.E.N.G! de nieuwe samenwerkingspartner voor de organisatie en uitvoering van ons CASH-onderwijs. B.E.N.G! neemt de werkzaamheden van Congress Company over. Marlous van Bommel en Julie Goossens zijn de drijvende krachten achter B.E.N.G!

Herziene richtlijnmodules Melanoom definitief

De richtlijn Melanoom die op initiatief van de NVvH is herzien is definitief. U kunt de richtlijn inzien via de richlijnendatabase, klik hier voor de rechtstreekse link. De NVvH wil de deelnemers die zitting hebben gehad in de

Contracteren in de medisch specialistische zorg

De NZa heeft twee documenten gepubliceerd over contracten in de medisch specialistische zorg. In de Monitor inhoud contracten medisch specialistische zorg 2018 concludeert de NZa dat de contractafspraken die zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken,

Juiste zorg op de juiste plek

De behoefte aan zorg groeit en wordt steeds complexer. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg, streven wij naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste

Inschrijving CASH 1 2020 (voorjaar) geopend

Vanaf vandaag kunnen aios zich inschrijven voor het CASH 1 onderwijs. De CASH 1 bestaat uit vier cursussen en wordt aangeboden op onderstaande data: 14 februari 2020 – Basiscursus Perioperatieve zorg (ReeHorst, Ede) 27

Eerste Wetenschapsavond Heelkunde succesvol

Het wetenschappelijk onderzoek in Nederland is ijzersterk, maar hoe kunnen we onze krachten beter bundelen om het onderzoek naar een nog hoger niveau te tillen? En welke rol kan de NVvH hierin spelen? Deze twee vragen stonden centraal tijdens de eerste

Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen

Voor commentaar ligt voor de concept richtlijn Schildklierfunctiestoornissen die op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is  gestart. De richtlijn Schildklierfunctiestoornissen uit 2012 was toe aan een modulaire herziening.

E-healthweek 2020 Doe mee!

De ambitie? E-health voor iedereen toepasbaar maken door mogelijkheden te demonstreren, kansen te creëren en verbindingen te leggen om gezamenlijk actie te ondernemen. Tijdens de e-healthweek 2020 wordt de volgende stap gezet en hier hebben ze u

Kwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis

Voor commentaar ligt voor de conceptkwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis die op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Nederlandse Cystic Fibrosis
« ... 22 23 24 25 26 ... » 25/28 (826)