NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

10 november 2020

PediatrickBoxx

PediatrickBoxx

Vanaf 2020 staat het onderwerp innovatie hoog op de agenda van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). En dat is niet voor niets! Binnen de heelkunde vindt veel vernieuwing plaats. Het is belangrijk om goede initiatieven onderling uit te wisselen. In dit artikel geven we de beurt aan Sanne Botden, kinderchirurg in het Radboudumc. De innovatie die zij onder de aandacht wil brengen is de PediatrickBoxx; trainingsmodellen specifiek voor de kinderchirurgie.

Botden: ‘Als kinderchirurgen krijgen wij te maken met kinderen met aangeboren afwijkingen. De meeste aandoeningen zijn zeldzaam en opereer je zelf maar vier of vijf keer per jaar. Dit is echt onvoldoende om goede zorg te leveren, laat staan dat je het goed kunt leren. Met de PediatrickBoxx kunnen we onze operaties blijven oefenen. Ik oefen zelf bijvoorbeeld ’s avonds thuis aan de keukentafel of op de bank als ik de volgende dag een operatie moet uitvoeren die ik lang geleden voor het laatst heb gedaan.

Houten pakket in de brievenbus
De PediatrickBoxx modellen worden als een houten ‘doe het zelf’ pakket met de reguliere post verstuurd. De chirurg ontvangt dit pakket thuis, zet het in elkaar en kan hier vervolgens mee trainen. Instructiefilmpjes zijn te vinden op YouTube. Botden: ‘Het zijn goed bruikbare èn betaalbare modellen. De basis van het model is herbruikbaar en het operatieve deel vervangbaar. Tot nu toe hebben wij modellen ontwikkeld voor: aangeboren anorectale malformaties, ziekte van Hirschsprung, oesofagusatresie, congenitale hernia diafragmatica en ECMO cannulatie. De PedriatrickBoxx werkt echt veel beter dan de proefdieren waar wij vroeger op moesten oefenen.

Persoonlijke behoefte
Zonder drive geen succes; dat geldt ook voor Botden. ‘Tijdens mijn promotie ben ik bezig geweest met het ontwikkelen van modellen voor laparoscopische training. Dit heb ik hierna echter op een laag pitje gezet aangezien ik kinderchirurg wilde worden. Toen ik er achter kwam dat de aandoeningen in de kinderchirurgie heel zeldzaam zijn, besefte ik dat juist hier de noodzaak voor trainingsmodellen groot is. Tijdens mijn differentiatie kon ik in de dagelijkse praktijk te weinig oefenen en ik wilde geen risico nemen tijdens het opereren van een patiënt door onvoldoende voorbereid te zijn. Dus aanvankelijk ontstond dit initiatief uit een persoonlijke behoefte. Het is uiteindelijk doorgegroeid naar het maken van bruikbare modellen voor iedereen. Een belangrijke succesfactor was de validatiestudie die we hebben uitgevoerd tijdens ons Pediatric colorectal congres in Nijmegen in december 2018, waarbij ik heel veel enthousiaste reacties kreeg van zeer ervaren kinderchirurgen. Zij zagen de noodzaak ook en waren onder de indruk van de modellen. Hierna zijn de modellen van de anorectale malformaties geïmplementeerd in cursussen in Amerika en Europa.

Nederlandse innovatie
PediatrickBoxx is een Nederlandse innovatie. In de (door)ontwikkeling werkt Sanne Botden samen met chirurg Guus Bökkerink, nu fellow kinderchirurgie in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Botden: ‘Wij hebben samen de modellen van PediatrickBoxx ontwikkeld en hebben een eigen start-up. Bij de eerste modellen maakte ik de prototypes eerst zelf en hierna maakten Guus en ik er samen een herbruikbaar product van. Nu bedenk ik wat we willen en hoe, maar maken we er samen direct een herbruikbaar model van, dit is veel efficiënter en het voordeel van een goede samenwerking. Om projecten uit te kunnen voeren en studies te kunnen doen, werk ik ook samen met de industrie. Natuurlijk sta ik open voor samenwerking met andere partners. Onze innovaties zijn breder toepasbaar, bijvoorbeeld bij de beoordeling van chirurgische vaardigheden. Hierbij focus ik mij niet op de minimaal invasieve chirurgie, maar juist op de open chirurgie, aangezien dit een belangrijk deel van de kinderchirurgie is. Het concept van deze trainingsmodellen is absoluut toepasbaar in de algemene chirurgie.

Eigen beoordeling niet meer genoeg
De PediatrickBoxx modellen zijn goedkope tools. Sanne Botden heeft hier bewust voor gekozen omdat zij het belangrijk vindt dat dergelijke innovaties beschikbaar kunnen komen in minder rijke landen. Botden: ‘Onze start-up is volledig non-profit. Ook voor de cursussen die wij zelf organiseren houden we de prijs zo laag mogelijk. Dit is de reden dat we deelnemers van over de hele wereld krijgen en dat maakt dit project ook zo mooi. Zo bereiken we daadwerkelijk onze doelgroep.’ Botden sluit af: ‘Ik hoop dat alle kinderchirurgen over de hele wereld in de toekomst adequate kinderchirurgische behandelingen kunnen leveren aan kinderen met aangeboren aandoeningen. Niet alleen doordat ze kunnen oefenen maar ook met behulp van andere innovaties die momenteel ontwikkeld worden. Daarnaast hoop ik dat we dan zo ver zijn dat we chirurgen en chirurgen in opleiding gestructureerd kunnen beoordelen op hun vaardigheden en dat we er voor zorgen dat iedereen regelmatig traint als de procedures niet klinisch worden verricht. Dat je als chirurg zelf vindt dat je het goed kan, is dan niet meer genoeg.