NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

17 december 2020

Herinnering: heeft u al gewerkt aan uw mindset voor leren in de klinische praktijk?

Herinnering: heeft u al gewerkt aan uw mindset voor leren in de klinische praktijk?

Leren is een essentieel aspect in het leveren van goede kwaliteit van zorg. Een centrale factor hierin is uw individuele 'leermindset'. Een leermindset is manier waarop u naar uw eigen ontwikkelingsmogelijkheden kijkt, waardoor u in de klinische praktijk effectief leert en uzelf ontwikkelt. Bent u, net als Richard uit de video, benieuwd naar uw leermindset? Neem deel aan het Mindset project van SKMS en vul de mindsetmeter in! Vervolgens krijgt u handvatten aangereikt om uw leermindset te ontwikkelen.
> Start nu uw deelname aan dit project

Bent u ook nieuwsgierig naar hoe u nóg beter kunt worden in uw vak?

Een aantal weken terug hebben wij u een uitnodiging gestuurd voor deelname aan het “Mindset” project. Wij willen u graag laten weten dat dit nog steeds mogelijk is. Het betreft een landelijk project onder chirurgen aangesloten bij de volgende wetenschappelijke verenigingen: NVvH, NVPC, NOV, NVOG, NVU, NVT en KNO.

Aanleiding van het project
De gezondheidszorg is een complex en dynamisch werkveld waar constant ontwikkelingen plaatsvinden. Terwijl u werkzaam bent als chirurg, bent u – ongeacht uw expertise - continu nieuwe dingen aan het leren. Daar bent u zich misschien niet van bewust. Denk bijvoorbeeld aan het opdoen van vakinhoudelijke kennis, nieuwe chirurgische technieken, maar ook non-technische vaardigheden zoals besluitvorming, het geven en ontvangen van feedback en communicatie met patiënten. Het “Mindset” project beoogt het (blijven) leren in de klinische praktijk te stimuleren.

Doel van het “Mindset” project
Leren is een essentieel aspect in het leveren van goede kwaliteit van zorg.  Een centrale factor binnen dit project is de individuele “leermindset”.  Een leermindset is de manier waarop u naar uw eigen ontwikkelingsmogelijkheden kijkt, wat op zijn beurt invloed heeft op de manier en effectiviteit van uw leergedrag in de klinische praktijk. Wij zijn nieuwsgierig naar hoe u dit leergedrag in uw dagelijks werk vormgeeft. Hierbij wordt gekeken naar de factoren die dit proces positief dan wel negatief beïnvloeden. Op basis van deze factoren krijgt u van ons een online interventie programma aangereikt – de MindsetBooster – bestaande uit onder andere feedback interventies, oefeningen, videofragmenten, literatuur, die beogen uw leermindset te bevorderen.

Wat heeft u aan dit project?

  • Over een periode van drie maanden krijgt u de mogelijkheid om uw eigen leermindset te optimaliseren.
  • Deelname is leuk: u krijgt daarvoor van ons een op u persoonlijk toegespitste MindsetBooster aangereikt. Deze MindsetBooster geeft u onder andere inzicht in de stimulerende en belemmerende factoren van uw eigen leerproces. Op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde oefeningen bieden handvatten om uw leermindset en leergedrag een “boost” te geven en opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Wat heeft het werkveld aan dit project?

  • De kennis die wordt opgedaan tijdens dit project zal aanknopingspunten opleveren voor verbetering van de opleiding van de volgende generatie artsen.
  • Daarnaast kan deze kennis worden gebruikt door zorgorganisaties om de werkomstandigheden dusdanig te verbeteren dat zorgprofessionals gestimuleerd worden te blijven leren.

Praktische informatie
Deelname bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Uw deelname aan het “Mindset” project begint met het registreren van uw account op de website www.mindsetmeter.nl/registratie
  2. Wanneer u geregistreerd bent, wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Uw antwoorden op de vragenlijst zullen worden gebruikt om de MindsetBooster op uw persoonlijke situatie toe te spitsen.
    • U kunt het invullen van de vragenlijst desgewenst onderbreken en op een later tijdstip voortzetten door opnieuw gebruik te maken van onderstaande link.
  3. Na het invullen van de volledige vragenlijst ontvangt u uw persoonlijke feedback en uw persoonlijke MindsetBooster. U kunt zelf bepalen wanneer u onderdelen van de Mindsetbooster wilt bekijken of doen.
  4. Over drie maanden ontvangt u nogmaals een verkorte vragenlijst (5 min) om uw leerontwikkeling te evalueren.

Start nu uw deelname aan dit project

Heel veel plezier en bij voorbaat dank voor uw deelname!

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij:

Prof. dr. Erik Heineman (UMCG, Chirurgie, e.heineman@umcg.nl)
Gepke Veenstra (UMCG, Kenniscentrum Kwaliteit en Veiligheid, g.l.veenstra@umcg.nl)
Kirsten Dabekaussen (UMCG, Chirurgie, k.f.a.a.dabekaussen@umcg.nl)