NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Mandateringen en mutaties november 2023

Werkgroep NVvH Groene OK B.T.A. Schultze is toegetreden tot de werkgroep als toehoorder namens VCMS Nederland. Drs. S.C. Stokmans is afgetreden als lid. Landelijk Netwerk de Groene OK en DB Groene OK Prof. dr. N.D. Bouvy is toegetreden

Geslaagde Invitational Wetenschap

We kijken terug op een geslaagde online meeting waarin we met elkaar hebben gesproken over wetenschappelijk onderzoek binnen de NVvH en de rol die een op te richten NVvH-brede Wetenschappelijke Raad hierin zou kunnen spelen. Tijdens deze bijeenkomst zijn

  • Duurzaamheid
Celstofmat, we zijn je zat

Jaarlijks worden er zo’n 23 miljoen disposable celstofmatten gebruikt in Nederland. Als je deze op elkaar zou stapelen heb je een toren van ongeveer 1000 kilometer, dat is 3300 keer de Eiffeltoren. Het overvloedige gebruik in de Nederlandse

Nieuwsbrief LOGEX

Bekijk de meest recente nieuwsbrief van LOGEX. Lees meer over de demonstratie van het Online Capaciteitsmodel. Lees de nieuwsbrief

Enquête: IDEAL Barriers

In samenwerking met het IDEAL collaboration network zouden wij u graag uit willen nodigen om een 5-10 minuten durende enquête in te vullen over de belemmerende en bevorderende factoren voor toepassing van het IDEAL-framework bij het ontwikkelen,

Mandateringen en mutaties oktober 2023

Richtlijnen D. Olthof, is op voordracht van de Commissie Richtlijnen, afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Abdominale Letsels M.G. ten Berge, is op voordracht van de Commissie Richtlijnen, afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep

Bestuurswissel 24 november

Op 24 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter, dr. B.H.P. Elsman af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, prof.dr. I.B. Schipper, terstond herkiesbaar als zijn opvolger. Het Algemeen Bestuur draagt prof.dr. H.A.

SRI-symposium in het teken van duurzaamheid

Binnen de zorg ontstaan steeds meer initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Wat betekent dit voor infectiepreventierichtlijnen? Hoe zwaar moet het duurzaamheidsaspect wegen naast criteria zoals kwaliteit, veiligheid en kostenaspecten om te bepalen wat

Uitnodiging: Netwerk Innovatie 7 november 2023

Op dinsdag 7 november organiseert de Federatie Medisch Specialisten weer een bijeenkomst van het Netwerk Innovatie van 19.00-21.00 uur in de Domus Medica in Utrecht (inloop met buffet vanaf 18.00 uur). Het thema van deze avond is Samenwerken met technische

Uitnodiging Invitational Strategisch Beleidsplan NVvH

Na het succes van de laatste invitationals zetten we deze vorm van overleg met de leden van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in 2023 graag voort. Tijdens de komende conferentie op dinsdag 26 september willen we ingaan op de toekomst van de zorg, de

Gratis live webinar: Impactvolle transformaties

Om de beweging naar passende zorg te realiseren, kunnen zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samen transformatieplannen opstellen. Via het Integraal Zorgakkoord stelt het ministerie van VWS hiervoor
« ... 2 3 4 5 6 ... » 5/28 (838)