NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Something went wrong while processing your request. The exact error was logged and will be further investigated.

Patiƫnten tevredenheidsonderzoek - format NVvH

Om de kwaliteit van een vakgroep te meten zijn de patiënten van belang. Daarom is dit een onderdeel van de kwaliteitsvisitatie. Hoewel het mogelijk is om enquêtes voor patiënten vanuit de ziekenhuizen zelf te gebruiken, heeft de Commissie

Verkorte Quick Scan Kwaliteitsvisitaties

Om de administratieve lasten voor de kwaliteitsvisitatie een klein beetje te verlagen, is een nieuwe quick scan ontwikkeld door de adviescommissie kwaliteitsvisitatie van de Federatie Medisch Specialisten. In de herziene versie van de quick scan zijn het

Aanpassingen in de kwaliteitsvisitatie

Per 2022 zal er een nieuwe versie van de waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitatie worden gehanteerd. Enkele normen zijn aangepast, een nieuwe is toegevoegd en enkelen zijn vervallen. Daarbij is in toenemende mate van belang hoe een vakgroep met

Visiteren op maat

De Commissie Kwaliteitsvisitatie heeft, met hulp van een SKMS-subsidie, een project opgestart om de kwaliteitsvisitatie verder door te ontwikkelen waarbij één van de speerpunten is dat de administratieve lasten worden verminderd. De eerste