NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Aanpassingen in de kwaliteitsvisitatie

Per 2022 zal er een nieuwe versie van de waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitatie worden gehanteerd. Enkele normen zijn aangepast, een nieuwe is toegevoegd en enkelen zijn vervallen. Daarbij is in toenemende mate van belang hoe een vakgroep met

Visiteren op maat

De Commissie Kwaliteitsvisitatie heeft, met hulp van een SKMS-subsidie, een project opgestart om de kwaliteitsvisitatie verder door te ontwikkelen waarbij één van de speerpunten is dat de administratieve lasten worden verminderd. De eerste