NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

02 september 2019

Visiteren op maat

Visiteren op maat

De Commissie Kwaliteitsvisitatie heeft, met hulp van een SKMS-subsidie, een project opgestart om de kwaliteitsvisitatie verder door te ontwikkelen waarbij één van de speerpunten is dat de administratieve lasten worden verminderd. De eerste uitkomsten van het verminderen van de administratieve lasten zijn:

  1. Vragenlijsten zijn op punten aangepast. Daar waar de opleidingsvisitatie zaken uitvraagt, wordt dit door de kwaliteitsvisitatie niet meer gedaan, daar wij gezamenlijk voor zowel opleiding als kwaliteit visiteren. Ook vragen die bijvoorbeeld bij de herregistratie (denk aan IFMS) verplicht zijn gesteld, zijn geschrapt uit de kwaliteitsvisitatie.
  2. Per soort kwaliteitsvisitatie (denk hierbij aan ZBC's, niet-opleidingsklinieken, opleidingsklinieken en UMC's) is onderscheid gemaakt in de vragenlijsten. Dit omdat normen voor de betreffende kliniek niet van toepassing of omdat zaken als gegeven worden beschouwd (voorbeeld: wetenschappelijk onderzoek in de UMC's zal niet meer worden uitgevraagd) Een overzicht van de gedifferentieerde uitvraag is in de bijlage van dit bericht te vinden.