NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Organisatie en Financiering

Door de groeiende zorgvraag en de toenemende complexiteit van die vraag staan professionals en bestuurders in de zorg in Nederland voor een grote maatschappelijke uitdaging.

In 2018 berekende het RIVM dat de uitgaven aan de gezondheidszorg in 2040 zullen stijgen naar 174 miljard euro. Dit betreft een verdubbeling van de zorgkosten ten opzichte van 2015. Als we de zorg blijven organiseren zoals wij dat nu doen, betekent dit ook dat er in toenemende mate mensen nodig zijn om deze zorg te kunnen leveren. Medio 2018 zijn er ongeveer 1,2 miljoen mensen werkzaam in zorg en welzijn. Bij ongewijzigd beleid moet in 2040 één op de vier werknemers werkzaam zijn in deze branche om aan de toenemende zorgvraag tegemoet te komen.

Alle betrokkenen zijn het er over eens dat voorgaande niet houdbaar is en de (organisatie van de) zorg moet veranderen om deze ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Een betere inzet van mensen en middelen is nodig om in de toekomst verzekerd te blijven van kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Onder leiding van een (gelijknamige) Taskforce is in 2018 het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ verschenen. Hierin wordt een oplossingsrichting geschetst, die bij medisch specialisten op draagvlak kan rekenen.

Medisch specialistische zorg wordt de komende jaren in toenemende mate netwerkgeneeskunde; dit betreft ook de heelkunde. Medisch specialisten nemen het voortouw bij de ontwikkeling van zorgnetwerken van zorgprofessionals, zowel fysiek als digitaal. Een zorgnetwerk neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt, vanuit de gedachte dat verschillende spelers in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt. Digitalisering en e-health zijn randvoorwaardelijk.

Direct naar:

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws