NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Wetenschap

'Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen', zo luidt de Eed van Hippocratis. Hiertoe behoort naast kennisoverdracht ook het doen van onderzoek naar de beste behandeling voor een bepaalde aandoening. De NVvH wil hierin als wetenschappelijke vereniging van en voor chirurgen, een sterke(re) stimulerende, coördinerende en faciliterende rol gaan spelen. 

Zorgevaluatie en gepaste zorg
De NVvH heeft de werkgroep Zorgevaluatie oprgericht. Onder regie van de werkgroep is de Kennisagenda 1.0 – een meerjarenagende die richting geeft aan de uit te werken onderwerpen voor zorgevaluatie – opgesteld. De opgave voor de komende jaren is om zorgevaluatie verder vorm en inhoud te geven en inhoudelijk en organisatorisch structureel in te bedden binnen de NVvH. Er is specifieke aandacht voor maatschappelijke vraagstukken en in samenwerking met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders.
Lees meer over zorgevaluatie

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws