NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

19 april 2021

Subsidie oproep voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19

ZonMw heeft een subsidie oproep voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19 opengezet.

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-naar-aanhoudende-klachten-na-covid-19-projectideeen/

Onderzoekers kunnen projectideeën indienen voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19, de onderliggende pathofysiologie, risicofactoren voor ontwikkeling van deze klachten en de ontvangen herstel- en nazorg. De deadline voor het indienen van projectideeën is 3 mei 2021, 14.00 uur.

Projectideeën moeten gebaseerd zijn op de huidige stand van de wetenschap over COVID-19, aansluiten bij de zorgpraktijk en zoveel mogelijk gebruik maken van lopend onderzoek en cohorten. De inzet is dat het onderzoek tenminste tijdens het verloop van de pandemie en de nasleep daarvan implementeerbare resultaten oplevert.

(Deze oproep is ook gestuurd naar de indieners van kennishiaten 2 en 3 op de COVID-kennisagenda en naar de multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19)