NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Kennisagenda 2.0: In gesprek met Milan Richir

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 november overhandigde Milan Richir namens de Werkgroep Zorgevaluatie de vernieuwde Kennisagenda 2.0 aan voorzitter Bernard Elsman. Een mooie mijlpaal. Wij stelden vier vragen aan Milan over deze nieuwe

Drie nieuwe zorgevaluatieonderzoeken gehonoreerd

Chirurgische onderzoeksgroepen zijn erin geslaagd om voor drie zorgevaluatiestudies subsidie te verkrijgen. In totaal zijn in deze ronde, met als thema’s diagnostiek en follow-up, door ZonMw negen studies gehonoreerd. De NVvH heeft deze aanvragen