NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

24 september 2020

Drie nieuwe zorgevaluatieonderzoeken gehonoreerd

Drie nieuwe zorgevaluatieonderzoeken gehonoreerd

Chirurgische onderzoeksgroepen zijn erin geslaagd om voor drie zorgevaluatiestudies subsidie te verkrijgen. In totaal zijn in deze ronde, met als thema’s diagnostiek en follow-up, door ZonMw negen studies gehonoreerd.

De NVvH heeft deze aanvragen gesteund; dit betekent dat de NVvH het belang van de kennisvraag en het evaluatieonderzoek onderschrijft en zich zal inspannen om de resultaten van het onderzoek snel na de afronding van de studie te implementeren in de relevante richtlijn(en).

Het betreft de volgende studies:

  • Onderzoek naar controle na een operatie voor stadium II/III darmkanker (follow-up), met als hoofdonderzoeker prof. dr. J.H.W. de Wilt
  • Onderzoek of de huidige nazorg van de vaattoegang met surveillance en preventieve behandeling veilig achterwege gelaten kan worden bij hemodialyse van (chronische  nier)patiënten (follow-up/nazorg), met als hoofdonderzoeker dr. M.G.J. Snoeijs
  • Onderzoek naar kosteneffectiviteit van een DNA onderzoek-geleide strategie bij het voorschrijven van bloedverdunners versus clopidogrel als standaard behandeling bij patiënten  met perifeer arterieel  vaatlijden (PAV) (Diagnostiek), met als hoofdonderzoeker Dr. M.C. Warlé

Voor een volledig overzicht verwijzen wij op deze plaats naar https://www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl/news/toekenningen-extra-subsidieronde-2019/