NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Jaarverslag 2023 gepubliceerd

Het jaar 2023 werd voor velen van ons gedomineerd door de introductie en uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord. Het was, en ís, onderwerp van gesprek in vakgroepen, besturen, commissies en op onze Chirurgendagen. En wat is het dan mooi om te zien

Leefstijladviezen in richtlijnen - Input gevraagd

In het kader van een project van de Coalitie Leefstijl in de Zorg doet het Kennisinstituut onderzoek naar de implementatie van leefstijladviezen uit medisch specialistische richtlijnen. Graag nemen we daarbij de input van zoveel mogelijk medisch specialisten

Chirurgendagen 2024: Snijvlak - Terugblik

De Chirurgendagen 2024 zijn officieel van start gegaan met een feestelijke opening door Voorzitter Inger Schipper en Congrescommissie voorzitter Ivar de Bruin. Dit jaar worden de dagen gehouden in het NH Koningshof in Veldhoven, waar ruim 1.500 leden en

Mandateringen en mutaties juni 2024

Chirurg 2.0: Martine Frouws is op voordracht van de VAGH afgevaardigd in de groep fit to perform van de commissie Chirurg 2.0. Charlotte Heidsma is op voordracht van de VAGH afgevaardigd in de groep Grensoverschrijdend gedrag van de commissie

Richtlijn Polsganglion beschikbaar

Onder penvoerderschap van de NVvH en met voorzitter prof.dr. E. Heineman is de richtlijn Polsganglion ontwikkeld. Deze richtlijn is gericht op de diagnostiek, behandeling en nabehandeling van een polsganglion. Hierbij worden zowel volair als dorsale ganglia

Van Vloten Lecture: Prof.dr. McNally

​​Dit jaar heeft de Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH) de eer om de Professor Michaël Lecture te organiseren tijdens de Chirurgendagen 2024. De lecture wordt verzorgd door prof. dr. Scarlett McNally. Zij is werkzaam als

MMV-congres 2024: Dien nu je abstract in

Welke kennis en ervaring zou jij willen delen met de deelnemers van het MMV-congres 2024? Het thema dit jaar is ‘De opleiding; de grote verbinder’. Ben je aios, opleider, lid van een opleidingsgroep, onderwijskundige of bestuurder en heb je een

Mandateringen en mutaties mei 2024

Organisatie & Financiering Marc Stevenson is afgetreden uit de commissie Organisatie & Financiering. Richtlijnen dr. M. Kusters is op voordracht van de NVCO en NVGIC afgevaardigd in de clusterexpertisegroep

Uitnodiging: Beleidskaderdag 18 juni

Namens het Algemeen Bestuur van de NVvH nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de Beleidskaderdag op dinsdag 18 juni 2024. Tijdens deze Beleidskaderdag zal door het Dagelijks Bestuur van de NVvH een update worden gegeven over de belangrijke

Het preoperatief MDO & passende zorg

Twijfelt u wel eens of een operatieve ingreep de juiste keuze is voor een hoog-risico patiënt, die soms al flink op leeftijd is, kwetsbaar is en meerdere co-morbiditeiten heeft? Zo ja, wat doet u dan met deze twijfel?   Het kan haast niet anders

Vacature (vice)voorzitter Congrescommissie

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde zoekt een gedreven en bevlogen leider die in staat is om de verbinding tussen de vereniging met alle differentiaties en de externe ontwikkelingen met overtuiging vorm te geven. Een persoon die inspireert en

Actief in Europa (UEMS), laat het ons weten!

Bent u actief binnen één van de secties van de UEMS (Europese Unie van Medisch Specialisten) of binnen het Platform Europa van de FMS? Of bent bestuurder in één van de vele Europese wetenschappelijke verenigingen of medische

NVvH Lagerhuisdebat

Op donderdag 30 mei 2024 tijdens de Chirurgendagen organiseert de NVVH een nieuw initiatief, het "NVvH Lagerhuisdebat’’ met de titel:  "Debatteren op het snijvlak; hoe ziet u de toekomst van de chirurgie?" In dit

Rapportage Fellowships gepubliceerd

Het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde erkent de groeiende behoefte onder vakgroepen en Jonge Klaren aan verdere verdieping na de opleiding Heelkunde, vaak in de vorm van een fellowship. De afwezigheid van regelgeving resulteert in

Cursusdata CASH onderwijs 2025

De cursusdata van CASH onderwijs 2025 zijn bekend. Aan aios en opleiders het verzoek om rekening te houden met deze onderwijsdagen. Inschrijven kan een aantal maanden van tevoren via deze website. Aios krijgen tijdig een uitnodigingsmail indien

Leidraad aanvragen genetische kiembaandiagnostiek

Erfelijke oorzaken van ziekte worden steeds vaker vastgesteld na aanvraag van kiembaan DNAdiagnostiek door behandelend medisch specialisten. Deze ontwikkeling is onder meer zichtbaar in de oncologische zorg, waar bijvoorbeeld bij mammacarcinoom de keuze voor
1 2 3 4 5 ... » 1/28 (826)