NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Kennistoets

Opbouw Cursorisch onderwijs
Opleidingsjaar
Organisatie
Kennistoets
19 april 2024
Opleiding
jaar 1 t/m 6 en vooropleiding heelkunde
Organisatie

Bij alle aios en vooropleidings-aios Orthopedie, Urologie en Plastische Chirurgie wordt twee keer per jaar een online kennistoets afgenomen. Aios kunnen zich hierop voorbereiden door het regionale en lokale onderwijs te volgen en literatuur te bestuderen. Een lijst van literatuur die aan de basis van de kennistoets ligt, is te vinden in de digitale leeromgeving, waarvoor alle aios inloggegevens hebben ontvangen. Het advies aan de opleidingsklinieken is om een onderwijsmoment per week in te roosteren, waar bijvoorbeeld plenair literatuur behandeld kan worden en toetsvragen geoefend kunnen worden, naast de zelfstudie van de aios. 

Digitale leeromgeving
Alle informatie rondom de kennistoets is te vinden in onze digitale leeromgeving. Daar zijn bijvoorbeeld het toetsreglement, veel gestelde vragen, literatuurlijst, hoe vrijstelling aanvragen en voorbeelden van toetsvragen te vinden. Aios en opleiders hebben hier toegang toe. Indien toegang wenselijk is, mail dan naar opleiding@heelkunde.nl. Ook is hier te vinden hoe aios en opleiders na afloop van de toets de voorlopige en de definitieve toetsresultaten kunnen inzien.

Veel gestelde vragen
Mocht u nog vragen hebben, vindt u hier een lijst met veelgestelde vragen.

Data kennistoetsen 2024
vrijdag 19 april 15.30 - 17.30 uur
donderdag 17 oktober 15.30 - 17.30 uur

Geen gegevens gevonden