NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

12 juli 2021

Bericht voor MSB's: aangenomen motie en uitnodiging ingelaste online MSB-bijeenkomst 13 juli 19:30 uur

De Tweede Kamer heeft een motie van de SP om vrijgevestigd medisch specialisten in dienstverband te brengen aangenomen. Hieronder geven wij u informatie over de mogelijke consequenties hiervan en nodigen wij u uit voor een bijeenkomst.  

Uitnodiging 
Om u bij te praten, nodigen wij u uit voor een ingelaste online MSB-bijeenkomst komende dinsdag 13 juli om 19:30 uur. Tijdens deze bijeenkomst beantwoorden wij graag uw vragen. Ook lichten wij onze strategie en lobby aan u toe en bespreken wij de rol die uw MSB hierin kan vervullen. Tevens zal een korte toelichting worden gegeven op het rapport met de contra-analyse op het AKD-rapport door Wouter Koelewijn van VBK, een van de schrijvers. Inschrijven voor deze ingelaste bijeenkomst voor MSB-bestuurders kan via deze inschrijflink.  

Aangenomen motie SP over loondienst 
Naar aanleiding van het commissiedebat MSZ/ziekenhuiszorg van begin deze week is vannacht de volgende motie van de SP aangenomen: 'De Kamer spreekt uit dat alle medisch specialisten in loondienst moeten worden gebracht en gaat over tot de orde van de dag.' 

De motie is een bevestiging van de verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen. Het is dus geen verrassing dat de SP met deze motie komt. Er is als volgt gestemd:  

  • Voor: SP, GL, BIJ1, Denk, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, CU, FVD, PVV 
  • Tegen: CDA, VVD, JA21, SGP, BBB, Groep Van Haga, Volt

De Tweede Kamer is vanaf vandaag met reces tot en met 6 september. Ondertussen loopt het formatieproces voor een nieuwe regering door. Wat de consequenties van de motie zijn, is niet geheel duidelijk. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat het demissionair kabinet iets gaat doen met de motie. Minister Van Ark heeft eerder een brief aan de Tweede Kamer gestuurd in reactie op het AKD-rapport waarin zij benadrukt dat door de veelheid aan beschikbare rapportages (o.a. het Deloitte rapport) er nu verschillende conclusies elkaar tegenspreken. Daarom heeft minister Van Ark het verzoek gedaan om op ambtelijk niveau te verkennen of en hoe de nieuwe inzichten uit het AKD-rapport in te zetten zijn bij toekomstig beleid.  

We volgen de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet. Zoals bij u bekend hebben we richting de verkiezingen en de formatie verschillende acties ondernomen om ons pleidooi voor keuzevrijheid onder de aandacht te brengen.  
Voor uw informatie en uw collega’s hierbij de nodigen brieven en rapport die we hebben gedeeld met politici, formateur en beleidsmakers om hen op de hoogte te stellen van de impact en de gevolgen van verplicht dienstverband: 

Rapport contra-analyse 
Gisteren hebben wij de eerder aangekondigde contra-analyse van advocatenkantoren Houthoff en Van Benthem & Keulen aangeboden aan VWS. Deze juridische contra-analyse is uitgevoerd op het - onlangs door AKD in opdracht van de Vaste Tweede Kamercommissie voor VWS uitgevoerde - juridisch onderzoek naar de overstap van vrijgevestigde medisch specialisten naar dienstverband. De contra-analyse bevat een uitgebreide toets van de juridische haalbaarheid van een verplichte overstap naar dienstverband en komt op belangrijke punten tot andere conclusies dan het AKD-onderzoek.