NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

03 augustus 2020

Aan de slag met Innovatie! Platform en podium voor onze leden

Aan de slag met Innovatie! Platform en podium voor onze leden

Vanaf 2020 staat het onderwerp innovatie hoog op de agenda van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). En dat is niet voor niets! Binnen de heelkunde vindt veel vernieuwing plaats. Het is belangrijk om goede initiatieven onderling uit te wisselen; van elkaar leren en elkaar inspireren. De NVvH wil haar leden een relevant platform bieden en chirurgen een podium geven zodat zij aan anderen kunnen laten zien hoe mooi en innovatief het vak is.

Werkgroep Innovatie
Vanaf januari is Jelle Ruurda -chirurg in het Universitair Medisch Centrum Utrecht- voorzitter van de NVvH Werkgroep Innovatie. Enthousiast vertelt hij wat hem drijft om binnen onze vereniging actief met innovatie aan de slag te gaan. ‘Chirurgen zijn van huis uit vernieuwers. We willen het altijd beter doen en gebruiken daarvoor de mogelijkheden die de techniek ons biedt. Ik ben sinds 2000 arts en heb sindsdien binnen de chirurgie al zoveel ontwikkelingen gezien. Dat varieert van hechtingen met weerhaakjes eraan tot nieuwe osteosynthese technieken en van slimme sealing devices tot het gebruik van ICG om de doorbloeding van een naad te controleren. Een vereniging als de NVvH kan verbinden. ‘Iedereen vindt op dit moment zelf het wiel uit en deels is dat natuurlijk ook wenselijk. Alleen een onafhankelijke denker weet echt wat er nodig is op de OK. Tegelijkertijd denk ik dat we ook heel veel van elkaar kunnen leren. Een belangrijke drijfveer voor mij is om innovators bij elkaar te brengen; het is leuk om hen te faciliteren en er voor te zorgen dat we van elkaar kunnen leren.’

Brede verkenning
Een eerste resultaat uit het Strategisch Beleidsplan van de NVvH is inmiddels opgeleverd. Beloofd is om in 2020 te starten met een brede verkenning naar het gebruik van de verwachtingen te aanzien van (toekomstige) innovaties in de chirurgische beroepspraktijk. Veel leden vulden de online vragenlijst in, waarvan de resultaten in een overzicht zijn gepubliceerd. Jelle Ruurda: ‘Het viel me vooral op hoeveel mensen hiermee bezig zijn. Zo enthousiast! En iedereen is ook nog eens heel open en transparant. Daarmee komt innovatie binnen onze vereniging echt verder.

Aansprekende voorbeelden
De leden kunnen de komende periode nog meer van ons verwachten. Jelle vertelt: ‘We zijn bezig video’s te maken van een aantal aansprekende voorbeelden. Deze zullen ook via de vernieuwde website en social media worden gedeeld. Zo kunnen we laten zien hoe mooi ons vak is. Daarnaast verwacht ik veel van de Werkgroep Innovatie. Ik hoop dat deze als een soort incubator gaat fungeren van en voor mensen met goede ideeën. Ook denk ik dat er een rol is weggelegd voor de werkgroep om te gaan sparren met bedrijven of technische universiteiten. Bijvoorbeeld als deze een nieuw product willen lanceren. Hebben we behoefte aan die producten? Hoe zorgen we ervoor dat niet iedereen tegelijk die producten gaat testen, en doen we dat op een goede manier? Veilig en liefst volgens de IDEAL criteria?’ 

Voor patiënt, chirurg en samenleving
Kunnen en willen innoveren is voor veel chirurgen een persoonlijke drive. Zo ook voor Jelle Ruurda: ‘Bij innovatie denk ik in eerste instantie aan de patiëntenzorg. Ik ben ervan overtuigd dat we met slimme technologische hulpmiddelen ingewikkelde operaties met nog minder complicaties kunnen uitvoeren. Robotica zullen hierbij helpen maar er valt natuurlijk ook op veel andere vlakken te innoveren. Daarnaast kunnen we ons vak en onze werkomgeving verbeteren met behulp van innovaties. Denk aan apps waarmee patiënten worden voorgelicht of aan de E-Nose waarmee we hopelijk sneller ziektes kunnen herkennen. Of aan slimme ergonomische innovaties die chirurgen duurzamer inzetbaar maken. Mijn drive is dat ik er oprecht van overtuigd ben dat innoveren ons vooruit gaat helpen. En met ons bedoel ik dan: de patiënt, de chirurg, en uiteindelijk de hele gezondheidszorg. Als we door 3D printen fracturen beter kunnen opereren en daardoor re-operaties voorkomen worden, kan schaarse OK tijd ingezet worden voor andere patiënten. Dit gaat ook de doelmatigheid van de zorg verbeteren.

Gouden combinatie
Jelle Ruurda is niet alleen actief binnen de NVvH. Met ingang van 1 juli jl. is hij benoemd in het bestuur van de FMS. Ook hier heeft hij de portefeuille ‘Innovatie, Wetenschap en Zorgevaluatie’. Een gouden combinatie! ‘Want wat bij ons speelt is ook aan de orde bij veel andere specialismen. De cardiologen krijgen steeds slimmere, draadloze pacemakers. De interventieradiologen en nucleair geneeskundigen gaan steeds verder in het percutaan behandelen. Denk aan beeldgeleid behandelen van stenoses in bloedvaten en onder andere tumoren. We kunnen veel van elkaar leren en elkaar inspireren om de zorg nog beter te maken. Tegelijkertijd hebben we te maken met dezelfde uitdagingen, zoals wet en regelgeving die soms niet meewerkt.’

Toekomstige uitdagingen
Er zijn meerdere uitdagingen waar de leden van de NVvH de komende jaren mee te maken krijgen. Denk aan het overschot aan jonge klaren, de enorme wachtlijsten, het gebrek aan OK tijd, de vergrijzing of overheidsinstanties die een grotere rol willen. Met betrekking tot innovatie is het vooral de uitdaging om alles dat er op ons afkomt veilig en goed onderbouwd klinisch toe te passen. ‘Ik zie bijvoorbeeld wel 30 bedrijven die nieuwe robots aan het ontwikkelen zijn. Het zou mooi zijn als wij naar een model kunnen toewerken dat ziekenhuis A robot 1 test en ziekenhuis B robot 2.’ Samen optrekken! En hierdoor ook vernieuwingen sneller kunnen duiden. ‘Het liefst zou ik al die innovaties ook solide wetenschappelijk evalueren.’

Aan de slag met innovatie
Het is inspirerend om bezig te zijn met technologische vernieuwingen en in deze tijd komt er veel nieuws op ons af. We hebben een enorme verantwoordelijkheid om te laten zien dat deze vernieuwingen een meerwaarde hebben voor patiënten, ziekenhuizen en onszelf. Aan de slag wat mij betreft!’, aldus Ruurda.


In januari 2020 waren wij te gast bij het Technical Medical Centre van de Universiteit Twente met als doel om kennis te maken en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.