NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

06 januari 2022

Marlies Schijven hoogste vrouwelijke binnenkomer op de lijst van meest invloedrijke mensen in de zorg

In de zorg gaat bijna 100 miljard euro aan collectieve middelen om. Wie beslist over de besteding van deze gelden? Kijken we naar het formele criterium ‘macht’, dan hebben de minister, staatssecretaris en ambtelijke top van VWS het logischerwijs voor het zeggen. Maar wie oefenen er op de achtergrond invloed uit op het beleid in de gezondheidszorg? Welke personen hebben status en invloed en daarmee informele zeggenschap? 

De Skipr99 is een ranglijst van deze invloedrijke veldspelers. In de Skipr99 dus geen ministers. Wel meegewogen zijn Tweede Kamerleden en senatoren, maar dan op grond van hun rol als toezichthouder in de zorg.

Marlies Schijven is de hoogste vrouwelijke binnenkomer op de lijst van de meest invloedrijke mensen in de zorg. Ze is naast chirurg in het Amsterdam UMC, Chief Medical Information Office op het ministerie van VWS en zeer actief op social media.

Lees ook: