Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Aangepaste NZa lijst non-covid zorg

Aangepaste NZa lijst non-covid zorg

Aangepaste NZa lijst non-covid zorg

Onlangs berichtten wij u over de gepubliceerde lijst van de NZa inzake urgentieclassificatie ten behoeve van het gefaseerd opstarten van de niet-COVID zorg. Deze lijst was buiten raadpleging van de NVvH om tot stand gekomen. Inmiddels heeft er alsnog een consultatieronde plaatsgevonden en heeft de NVvH een inhoudelijke reactie gegeven. Omdat patiënten met eenzelfde DBC en zorgproduct een andere prioritering kunnen hebben, hebben wij in de NZA-lijst een nuancering aangebracht door per behandeling een bandbreedte van urgentie aan te geven waarbinnen de behandeling dient plaats te vinden. De Federatie Medisch Specialisten heeft onze zienswijze samen met die van andere wetenschappelijke verenigingen doorgestuurd naar de NZA en het Zorginstituut. Wij zijn in afwachting van een reactie. De door de NVvH gestelde classificatie van urgenties vindt u in bijgevoegd bestand.