NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

CASH 2 VA-1 (Verplichte cursus)

Opbouw Cursorisch onderwijs
Opleidingsjaar
Organisatie
CASH 2 VA-1 (Verplichte cursus)
28 juni 2024
Opleiding
jaar 2, 3, 4
Organisatie

Welkom bij de CASH VAAT 1. Eén van de verplichte onderdelen voor je opleiding tot chirurg. Gedurende deze cursus bespreken we een aantal thema’s en onderdelen van thema’s van het opleidingsplan SCHERP. We behandelen hier de thema’s van de vaatchirurgie waar je je gehele opleiding mee in aanraking komt en al in een vroeg stadium van je opleiding met geringe supervisie of zelfs al zelfstandig mee aan de slag kan.

In deze cursus gaan we uitgebreid in op: de diabetische voet, de raakvlakken hiervan met het perifeer arterieel vaatlijden en de soms onvermijdelijke gevolgen van de diabetische voet, de amputatie. We bespreken uitgebreid de onderbeen- en bovenbeenamputatie, maar ook de wat meer bijzondere amputaties komen aan bod. Er is aandacht voor de preoperatieve zorg en de postoperatieve zorg in de zin van de mogelijke complicaties, alsmede het revalidatietraject met de eventuele prothesiologie. Daarnaast komt het veneuze vaatstelsel aan bod. De ins en outs van de anatomie en de pathologie van het oppervlakkige en het diepe veneuze systeem. Ook zal een gedeelte van de diagnostiek middels duplex besproken worden. Daarnaast staan we stil bij een groot gedeelte van het thema toegangschirurgie. We bespreken de indicaties, werkwijze rondom en de nazorg van de verschillende veneuze lijnen. Al met al een basis van de vaatchirurgie waarvan het goed is dat je er iets vanaf weet ook al wordt je geen vaatchirurg.

Hieronder vindt u een overzicht van de cursusdata. Zodra de inschrijving open gaat, ontvangen de genodigde aios een uitnodigings e-mail. Als eerste op de hoogte zijn van de opening van de inschrijving van een specifieke cursusdata? Klik op de interesse knop.

Geen gegevens gevonden