NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

CASH 2 - NTS & LEID

Opbouw Cursorisch onderwijs
Opleidingsjaar
Organisatie
CASH 2 - NTS & LEID
14/15 oktober 2024
Opleiding
jaar 2, 3, 4
Organisatie

CASH 2 NTS & LEID
Vroeger was de chirurg een snijder pur sang waarbij zaken als ‘soft skills’ zoals Non Technical Skills (NTS) of Leiderschap minder belangrijk werden geacht. Er was dan ook beperkt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling tijdens de opleiding tot chirurg. De heden ten daagse chirurg is en moet anders zijn: naast het technische aspect is ons vak meer dan snijden. Er wordt van ons verwacht dat we een medisch specialist zijn volgens de CANMEDS en om hier aan te voldoen, ook in het belang van de patiënt, dienen we deze vaardigheden te leren en te onderhouden.

NTS en Leiderschap zijn belangrijke onderdelen van deze CANMEDS waarbij een uitgebreide overlap tussen deze twee bestaat. Daarom wordt vanaf nu de twee CASH2-cursussen “ NTS” en “Leiderschap” gecombineerd aangeboden. Hierdoor ontstaat er meer tijd om verdere verdieping aan te brengen met de aios en sprekers en is er ruimte voor het belangrijke sociale aspect van de CASH. Je kunt de beide CASH-cursussen los, maar ook gecombineerd volgen waarbij een aantrekkelijk avondprogramma integraal onderdeel is.

De eerste dag (NTS) focust zich met name op de niet-technische vaardigheden voor chirurgen. Wat zijn deze Non Technical Skills? Het zijn die vaardigheden die nodig zijn voor chirurgen in en rond de operatiekamer, zoals situational awareness, besluitvorming, communicatie en teamwerk. Door inzicht te ontwikkelen in hoe we deze vaardigheden uitoefenen en door tools en technieken te identificeren om in de dagelijkse praktijk te integreren, kunnen we zowel menselijke fouten verminderen als de prestaties van ons en ons omringende team effectiever maken.

Op de tweede dag zullen de vele aspecten van Leiderschap worden uitgediept. Jullie krijgen een eerste introductie in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om leiderschap te kunnen tonen op momenten dat de buitenwereld dat van ons verwacht. Verschillende onderwerpen worden hierbij belicht, waaronder als eerste de financiële aspecten van ons zorgstelsel gevolgd door onderhandelen tijdens crisismomenten, omgaan met fouten en persoonlijk leiderschap.

Cursusdata
Hieronder vindt u een overzicht van de cursusdata. De cursussen worden op twee aansluitende datums aangeboden. U kunt tijdens het inschrijven de keuze maken voor één dag of een combinatie van beide cursussen.
Voor beide cursussen is er sprake van een avondprogramma inclusief diner (aan het einde van de eerste cursusdag).

Let op: voor beide dagen geldt een maximum van 40 deelnemers. 

Data Cursusomschrijving vrij/max
14 oktober 2024 - 15 oktober 2024 CASH 2 - NTS & LEID Interesse