NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

25 november 2021

Oncologisch chirurgisch netwerk NL weer opgestart

Als gevolg van het toenemend aantal corona besmettingen is het Oncologisch chirurgisch netwerk NL weer opgestart.

Aanleiding
In het voorjaar 2020 is de NVvH voor een eerste keer benaderd door chirurgen uit ziekenhuizen waar het door de belasting met Corona patiënten niet meer mogelijk is oncologische chirurgie te verrichten. De NVvH is gevraagd om advies te geven naar welke ziekenhuizen patiënten, die oncologische chirurgie behoeven, kunnen worden verwezen. Het lijkt het beste om deze verzoeken voor te leggen aan chirurgen binnen de bestaande oncologische regionale netwerken. Chirurgen binnen alle regio’s hebben zich direct bereid verklaard om te fungeren als aanspreekpunt.

Ingeval gebrek oncologische chirurgische operatiecapaciteit
In het geval van gebrek aan oncologische chirurgische operatiecapaciteit, wordt geadviseerd contact op te nemen met deze coördinerend chirurg binnen de eigen regio. In de gebieden met grote capaciteitsproblemen zullen de coördinerende chirurgen pro-actief contact gaan zoeken met de verschillende ziekenhuizen binnen het regionale netwerk. Als er geen mogelijkheden bestaan binnen de eigen regio, zal deze chirurg met de andere regionale coördinatoren kunnen opschalen en een oplossing zoeken.

De volgende chirurgen zijn de aanspreekpunten:
Groningen - Patrick Hemmer
Utrecht - Rogier Simmermacher en Milan Richir
Nijmegen - Hans de Wilt
Maastricht - Laurents Stassen en Nicole Bouvy
Rotterdam - Kees Verhoef
Leiden - Rob Tollenaar
Amsterdam - Geert Kazemier en Marc Besselink