NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

16 november 2021

Handreiking ‘Doorontwikkeling benchmarking naar capaciteitsbegroting’ gepubliceerd

Handreiking ‘Doorontwikkeling benchmarking naar capaciteitsbegroting’ gepubliceerd

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft de handreiking ‘Doorontwikkeling benchmarking naar capaciteitsbegroting’ gepubliceerd. Deze handreiking bevat achtergronden, handvatten

en tips om tot een gewenste transitie van een prestatie(verdeel)model naar een capaciteitsbegroting (verdeel)model in medisch specialistische zorginstellingen te komen. Het prestatiemodel wordt continu doorontwikkeld, onder andere t.a.v. de verdeling van financiële middelen (als vergoeding voor de door me[1]disch specialisten geleverde zorg). Het doel is om een zo optimaal mogelijke (algemene en financiële) aansluiting te faciliteren bij het leveren van (passende) zorg zoals door de zorginstelling met de zorgverzekeraar(s) is afgesproken. En dat zoveel mogelijk binnen de landelijke en lokale ontwikkelingen en afspraken. De bovengenoemde transitie heeft als doel om de gelijkgerichtheid, die al langer aanwezig is op kwalitatief, bestuurlijk en financieel terrein, tussen de (gremia van) medisch specialisten en de zorginstellingen voor medisch specialistische zorg (MSZ) waarbinnen zij werken, verder te versterken.