NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 oktober 2021

Bestuurswissel 18 november

Op 18 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter, prof. dr. H.J. Bonjer af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, dr. B.H.P. Elsman, terstond herkiesbaar als zijn opvolger. Het Algemeen Bestuur draagt prof. dr. I.B. Schipper voor als kandidaat voor het vicevoorzitterschap.

De Secretaris Communicatie, dr. G.J.D. van Acker, tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de NVvH zal vanwege uitbreiding van klinische werkzaamheden zijn functie eerder stoppen. Het bestuur draagt prof. dr. N.D. Bouvy voor als kandidaat voor Secretaris Communicatie.  

NVvH-leden zijn tot 4 november in de gelegenheid eventuele tegenkandidaten schriftelijk voor te dragen bij het bestuur. Een voordracht door twintig of meer leden dient twee weken vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.