NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

25 mei 2021

Krachtenbundeling traumachirurgen met Virtual Fracture App

Een initiatief dat landelijk aandacht verdient

In het OLVG is de Virtual Fracture Care (VFC)-app ontwikkeld. Dit systeem begeleidt mensen met een eenvoudige botbreuk op afstand waardoor het aantal polikliniekbezoeken met 92 procent afneemt,  zonder dat de patiënttevredenheid eronder leidt. Voor patiënten heeft de VFC-app een aantal voordelen. De patiënt krijgt meer regie en wordt beter geïnformeerd. Ook zijn er korte lijnen met het ziekenhuis; bij vragen kan de patiënt rechtstreeks contact opnemen met ‘de breuklijn’. Doordat er minder herhaalconsulten en röntgendiagnostiek nodig zijn ontstaat er in het ziekenhuis meer ruimte voor patiënten die ziekenhuiszorg écht nodig hebben.

Samen met anderen verder komen
Bas Twigt, traumachirurg in het OLVG is enthousiast over de VFC-app en pleit ervoor om deze ook in andere ziekenhuizen te gaan gebruiken. ‘Ik vind het zonde om dit project tot het OLVG te beperken. Het is belangrijk dat wij deze app samen met andere ziekenhuizen verder gaan uitbouwen. Bijvoorbeeld door mogelijk te maken dat geactualiseerde protocollen gemakkelijk geüpload kunnen worden. Zo kom je samen met andere ziekenhuizen tot meer (landelijke) uniformiteit in behandeling.’ Bas Twigt is lid van de E-health commissie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT). Een aantal chirurgen signaleerde dat er veel lokale initiatieven zijn als het gaat om het ontwikkelen van apps. Bas Twigt: ’Wij hebben onze krachten gebundeld en proberen nu om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen. Denk aan: de verschillende betrokken beroepsverenigingen, de Patiëntenfederatie Nederland, zorgverzekeraars, bedrijven, Health Holland etc. Eén van de mogelijkheden die wij onderzoeken is het opzetten van een publiek privaat partnerschap.’

Ambitie van de NVT
De ambitie van de NVT is een interactieve app voor  traumatische letsels van het steun- en bewegingsapparaat. Deze app is gebaseerd op uniforme landelijke protocollen en zorgt ervoor dat de patiënt goed geïnformeerd is. Een groot deel van de eenvoudige letsels kan volledig nabehandeld worden met ondersteuning via de app. Bij complexere letsels kan de nabehandeling (deels) plaatsvinden op basis van PROMS en/of PREMS. Data die de app genereert kan bovendien worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering en onderzoek.

Het initiatief van de NVT en het OLVG heeft landelijk aandacht gekregen.
Lees hier het artikel in Zorgvisie
Lees hier het artikel en Medisch Contact