NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

30 april 2021

Oproep: chirurg gezocht voor werkgroep leidraad Multidisciplinaire beoordeling bij multimorbiditeit

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de leidraad 'Multidisciplianire beoordeling bij multimorbiditeit'.

Het doel van de leidraad is om kwaliteitscriteria te formuleren voor het organiseren van een multidisciplinaire beoordeling van chronisch zieken met meerdere behandelaars in het ziekenhuis. In het adviesrapport Multimorbiditeit en Regie in het ziekenhuis is duidelijk geworden dat het vormgeven van regieondersteuning bij meerdere behandelaren nog in de kinderschoenen staat.

Een overkoepelende en afgestemde behandeling is één van de elementen van regieondersteuning bij multimorbiditeit. Wanneer patiënten opgenomen zijn of wanneer zij zich in een (semi-)acuut diagnostisch of behandeltraject bevinden, zijn er vaak standaard overlegstructuren om gezamenlijk de juiste diagnostische of therapeutische stappen vast te stellen. Eén van deze overlegstructuren is het multidisciplinair overleg (MDO). Dit overleg in de huidige vorm en organisatie volstaat echter niet om de patiënt met multipele chronische aandoeningen te bespreken, omdat er bijvoorbeeld niet een specifiek momentum is, de samenstelling van betrokken specialisten verschilt per patiënt of omdat het niet altijd draait om het vaststellen van één behandeltraject.

Voor de ontwikkeling van de leidraad wordt een chirurg gezocht die zitting zou willen nemen in de werkgroep namens de NVvH. Mocht u interesse hebben, kunt u zich melden bij het bureau van de NVvH, Evelien Jansen (e.kok@heelkunde.nl).