NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

16 april 2021

Richtlijn AAA herzien

De richtlijn Aneurysma van de abdominale aorta is herzien en gewijzigd en vanaf heden beschikbaar.

De herziening betreft een adaptatie van de richlijn van de European Society of Vascular Surgeons (ESVS) uit 2019. Er is gekozen voor adaptatie van deze richtlijn vanwege het feit dat elk lid van de NVvV tevens lid is van de ESVS.

ESVS-richtlijn (2019)

De ESVS-richtlijn (2019) onderging een complete make-over in vergelijking met die uit 2011. Verscheidene nieuwe onderwerpen zijn toegevoegd: het juxtarenale AAA, het geïsoleerde iliacale aneurysma, het mycotische en inflammatoire AAA. Ook nieuwe behandelconcepten komen aan bod. In de ESVS-richtlijn (2019) besteedde de werkgroep voor de eerste keer aandacht aan het patiënten perspectief.

Nederlandse richtlijn (2021)

De nieuwe richtlijn is een adaptiatie van de meest recente richtlijn van de ESVS. In de richtlijn wordt het gehele traject van zorg voor AAA patiënten in de tweede lijn beschreven, inclusief diagnosestelling en screening, secundaire risicopreventie, de behandestrategieën, de perioperatieve zorg en follow-up. Er zijn enkele aanbevelingen die niet direct geïmplementeerd kunnen worden in Nederland omdat daar aanvullende afspraken, o.a. tussen beroepsverenigingen, voor nodig zijn. Dit betreft met name de het thema screening en follow-up van kleine aneurysmata. De opleverde richtlijn heeft als hulpmiddel ook patiënteninformatie ontwikkeld. Dit wordt gepubliceerd op thuisarts.nl.

Klik hier om de herziening van de richtlijn te bekijken.