NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

17 februari 2021

Project Prehabilitatie van start

De NVvH is erin geslaagd subsidie te verkrijgen van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten voor een project dat ten doel heeft prehabilitatie verder op de kaart te zetten. De werkgroep Prehabilitatie (Baukje van den Heuvel, Joost Klaase, Gerrit Slooter en Jan-Willem Dekker) zal in samenwerking met alle relevante disciplines en met ondersteuning van het Kennisinstituut Medisch Specialisten een landelijk Standpunt Prehabilitatie ontwikkelen. In dit standpunt wordt aandacht besteed aan de definitie, modaliteiten en kwaliteitseisen van prehabilitatie, de beschikbare evidence, organisatie van zorg alsmede een budget impact analyse.

We houden u op de hoogte over de voortgang van dit project en de bijeenkomsten die in het kader van prehabilitatie gedurende het project zullen plaatsvinden.