NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 september 2020

Vacature (vice) voorzitter Congrescommissie

Vacature (vice) voorzitter Congrescommissie

Binnen de Congrescommissie van de NVvH is een vacature onstaan voor een (vice) voorzitter. 

De Congrescommissie
Binnen onze vereniging nemen de Chirurgendagen en Najaarsdag als kennis- en sociaal netwerk een belangrijke plek in. De Congrescommissie organiseert deze congressen. De commissie bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, vertegenwoordigers van iedere subvereniging en onze communicatieadviseur. De commissie wordt ondersteund door een congresbureau. De voorzitter, vicevoorzitter, aioslid en communicatieadviseur vormen het dagelijks bestuur van de commissie. Zij zijn gezamenlijk integraal verantwoordelijk. Uitgangspunt is een collegiale samenwerking waarbij de voorzitter eindverantwoordelijk is, de vicevoorzitter o.a. de abstracthandling coördineert en de communicatieadviseur de planning, budgetbewaking, afstemming met het congresbureau en de communicatie op zich neemt. De zittingsperiode van de vicevoorzitter is twee jaar, waarna hij/zij twee jaar voorzitter van de commissie is.

Inhoudelijke vereisten
Het Algemeen Bestuur heeft een profiel opgesteld dat leidend zal zijn tijdens de selectie.

Selectieprocedure
Wanneer u belangstelling heeft voor de functie van (vice) voorzitter van de congrescommissie van de NVvH verzoeken wij u om dit uiterlijk 25 september aanstaande schriftelijk en gemotiveerd aan ons te laten weten.

Informatie

  • Voor aanvullende inhoudelijk vragen kunt u contact opnemen met de secretaris en portefeuillehouder communicatie van de vereniging: Gijs van Acker (gvacker@hotmail.com; 0646271872)
  • Uw belangstelling inclusief een korte motivatie kunt u kenbaar maken via: r.tabak@heelkunde.nl