NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

04 september 2020

COVID Surg II – Snapshotstudie

‘’ In kaart brengen van de gehele electieve chirurgische COVID én non-COVID zorg gedurende de pandemie. ‘’

De COVID-19 pandemie heeft in de afgelopen periode haar stempel gedrukt op alle zorg in Nederland. Vanuit chirurgisch oogpunt zijn wij geïnteresseerd naar deze impact op de uitkomst voor de (electief) geopereerde chirurgische patiënt voor zowel de COVID besmette als de niet-besmette patiënt.

In samenwerking met het DICA is een extra COVID-19 snapshot module toegevoegd aan de reeds bestaande kwaliteitsregistraties (DCRA, DLCA, DHBA, DPCA, DUCA, DHFA, DSAA, DATO). Deze module bevat informatie over het pre-, peri- en postoperatieve traject in dit COVID-19 jaar.

Het doel is om geheel chirurgisch Nederland te betrekken bij deze studie. Zodra u start met registreren maakt u daarom ook deel uit van de Dutch COVID Surg Collaborative Study Group en kunt u op deze manier mee publiceren aan de wetenschappelijke publicaties die hieruit volgen.

Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben neem dan contact op met COVIDsurg@dica.nl