NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

20 juli 2020

Bericht vanuit de Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing

Bericht vanuit de Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing

De NVIC organiseert jaarlijks een aantal keer een twee daagse FCCS cursus (Fundamental Critical Care Support). Dat is een cursus die in diepgang en vorm te vergelijken is met de ATLS. Het is jonge artsen verplicht deze cursus te doorlopen voor zij op de IC de dienst in mogen.

Vanaf 13 juli is het mogelijk om in GAIA bij ‘Individuele deskundigheidsbevordering’ de FCCS provider cursus (NVIC) toe te voegen. Als instructeur van een providercursus wordt 16 punten (8 punten per dag) toegekend. Per jaar mag maar éénmaal het bij de betreffende cursus behorende puntenaantal toegekend worden.