NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

03 augustus 2020

Uitkomsten brede verkenning Innovatie

Uitkomsten brede verkenning Innovatie

In het Strategisch Beleidsplan 2020 – 2024 van de NVvH is als ambitie opgenomen dat wij aan de slag gaan met innovatie: ‘De NVvH onderschrijft het belang van (technologische) innovatie en is van mening dat de beroepsgroep een belangrijke rol heeft bij innovatie. Als geen ander weten medisch specialisten immers wat nodig is om de zorg te verbeteren.

Begin 2020 is gestart met ‘de brede verkenning naar het gebruik van en de verwachtingen ten aanzien van (toekomstige) innovatieve ontwikkelingen in de chirurgische beroepspraktijk’. Hiertoe is een (deels gestructureerde / deels open) vragenlijst ontwikkeld; deze vragenlijst is naar alle (actieve) chirurgen en naar alle AIOS verstuurd. In totaal zijn bijna 1800 individuele leden benaderd. Deze notitie biedt een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.

Lees het rapport