NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

24 juli 2020

FMS Handreiking Verdeelsystematiek COVID-19

FMS Handreiking Verdeelsystematiek COVID-19

De Commissie Verdeelmodel en Normtijden van de Federatie Medisch Specialisten heeft de handreiking in opdracht van het Federatiebestuur opgesteld. De breed samengestelde commissie is daarbij ondersteund door LOGEX en heeft via een online vragenlijst input ontvangen vanuit MSB’s. Ook adviseurs van MSB’s en individuele medisch specialisten hebben hun zienswijze gegeven. Marco Waleboer en Hillie Beumer hebben vanuit de NVvH commissie Organisatie & Financiering inhoudelijk meegedacht.

De handreiking bevat handvatten en adviezen waarmee de Federatie wil bijdragen aan het maken van aangepaste verdeelafspraken in deze COVID-19 tijden. De handreiking is daarmee gericht op vrijgevestigd medisch specialisten in Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s) en combi-coöperaties. De handreiking bevat echter ook aanknopingspunten voor medisch specialisten met een arbeidsovereenkomst op basis van AMS+ bij het maken van (aangepaste) afspraken over de plus. De keuze voor een oplossingsrichting en de uitwerking daarvan blijft een lokale verantwoordelijkheid.