NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

23 juli 2020

Mogelijkheden voor declaratie digitale zorg verlengd tot eind 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bekendgemaakt dat de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg die per 1 maart zijn ingegaan, verlengd worden tot en met 31 december 2020. Uitgangspunt van de NZa is om deze tijdelijke verruimingen structureel te maken vanaf 2021. Daarnaast is er een informatiekaart ontwikkeld waarin de mogelijkheden voor bekostiging van digitale zorg beschreven staan.

De mogelijkheden voor het leveren van digitale zorg zijn sinds 1 maart verruimd door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in de regelgeving tijdelijk buiten werking te stellen. Het uitgangspunt is nog steeds dat patiënten de zorg die zij nodig hebben moeten kunnen krijgen. Op dit moment is de NZa in gesprek met beroeps- en brancheorganisaties in de zorg over welke tijdelijke verruimingen voor digitale zorg per 2021 structureel in de regels kunnen worden ingevoerd. ‘Door ‘digitaal ondersteunde zorg, tenzij…’ als vertrekpunt te nemen voor een moderne inrichting van de zorg, kunnen we er samen voor zorgen dat de zorg, nu en in de toekomst, organiseerbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit blijft. Zodat patiënten tijdig passende zorg kunnen krijgen’, aldus de NZa.

De NZa heeft zorgverzekeraars gevraagd om mogelijke belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied (bijvoorbeeld verplichte minimale omvang van face-to-facecontact) in deze periode op te schorten.

Zie ook

Berichtgeving van de NZa: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/07/17/nza-regels-voor-declaratie-digitale-zorg-verlengd-tot-eind-2020

Informatiekaart Zorg op Afstand corona: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_304668_22/1/