NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

24 april 2020

Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen

Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen

Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) en voor medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (IVDR). De nieuwe regels hebben gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van medische hulpmiddelen. Zo kan een product in een andere risicoklasse vallen en moet het voldoen aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen.  De nieuwe regels hebben ook gevolgen voor zorginstellingen, zorgverleners en (indirect) voor patiënten.

De NFU, NVZ en de FMS hebben de handen ineen geslagen. Rondom een aantal thema’s zijn expertgroepen gevormd, die als doel hebben om problemen die (mogelijk) ontstaan van oplossingen te voorzien. Ook een aantal leden van de NVvH neemt hier actief aan deel om zo het chirurgisch perspectief te waarborgen.

Zie ook:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/nieuwe-wetgeving-medische-hulpmiddelen(link is external)

https://www.nfu.nl/programma/inkoopsamenwerking/mdr-ivdr