NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 april 2020

Health Innovation Netherlands

Er zijn meerdere (landelijke) initiatieven die behulpzaam kunnen zijn, wanneer u met ‘innovatie’ aan de slag wilt gaan. Eén van deze initiatieven is Health Innovation Netherlands (voorheen Hii-Holland).

Tijdens de werkconferentie Nationale Agenda Medtech op 29 januari jl. is op het ministerie van VWS Health Innovation Netherlands van start gegaan. Deze nieuwe nationale infrastructuur gaat ondernemers en de zorgsector adviseren over medische technologie, methodologisch onderzoek verzorgen naar passende evaluaties en deze vertalen naar nieuwe evaluatiestandaarden.

Leidende publiek-private samenwerking

Health Innovation Netherlands (HI-NL) wil de leidende publiek-private samenwerking zijn die de ontwikkeling, evaluatie en implementatie stimuleert van gezondheidsinnovaties die aangetoond veilig, werkzaam, effectief en betaalbaar zijn. Medische technologie, zoals bijvoorbeeld MRI-scanners, pacemakers, protheses, e-health oplossingen, operatierobots en andere medical devices, speelt een belangrijke rol voor de gezondheid van mensen wereldwijd. Er zijn op dit moment meer dan 500.000 medical devices en meer dan 400.000 gezondheidsapps in gebruik.

HI-NL is een brede infrastructuur waar patiënten, artsen en behandelaars, ondernemers, CE-experts, onderzoekers, investeerders en toezichthoudende organen bijdragen om veilige, werkzame, effectieve en betaalbare medische technologie sneller te laten slagen. Het initiatief voor HI-NL is afkomstig van een groot aantal Nederlandse organisaties uit het veld en wordt gecoördineerd door de hoogleraren Maroeska Rovers (Radboudumc) en Carl Moons (UMC Utrecht). Het ministerie van VWS heeft een opstartsubsidie voor de periode tot en met 2021 verleend.

Ronde Tafels

HI-NL biedt Ronde Tafels aan voor innovators, bij voorkeur in de vroege fase van het innovatietraject. Tijdens een Ronde Tafel bespreken patiënten, artsen, verzekeraars, onderzoekers en toezichthouders de veiligheid, werkzaamheid, effectiviteit en betaalbaarheid van een nieuwe gezondheidsinnovatie voordat deze op de markt of in het zorgstelsel komt. De ondernemer ontvangt een gedegen advies over de kansen en kwetsbaarheden van zijn of haar product of dienst. Uit de eerste try-outs blijkt dat ondernemers tot wel vijf jaar kunnen winnen door in een vroeg stadium alle vereisten en overwegingen uit het veld te horen

De nieuwe Europese Medical Devices Regulation treedt op 1 mei 2020 in werking, hiermee ontstaat een unieke kans om de besluitvorming rond invoering en opschaling van medische technologie te verbeteren. De nieuwe wetgeving eist verdere onderbouwing van medische claims van medische technologie.

Context: stimulans MedTech door overheid

Minister Bruins wil dat slimme Medisch Technologische (MedTech)oplossingen beschikbaar komen in de zorg. Hij ziet een belangrijke rol voor de overheid, waarbij hij een overheid schetst die enerzijds ordent en stelselverantwoordelijk is en anderzijds partijen bij elkaar brengt, faciliteert en stimuleert.

Samen met veldpartijen wordt momenteel een Nationale Agenda MedTech 2020-2024 vorm gegeven. Voor de korte termijn wordt de nadruk gelegd op:

  • het operationeel maken van Health Innovation Netherlands

  • het stimuleren van opschaling van goede praktijkvoorbeelden van MedTech in Nederland om de beweging naar zorg en ondersteuning op de juiste plek te realiseren, en

  • het verkennen van oplossingsrichtingen voor vereenvoudiging van de aanspraak en vergoeding van medische hulpmiddelen uit de verschillende domeinen.

Hier vindt u de brief van minister Bruins aan de Tweede Kamer
Hier vindt u een link naar de overige berichtgeving aan de Tweede Kamer