NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 juli 2020

Werkgroep Donatie- en Transplantatiechirurgie

Werkgroep Donatie- en Transplantatiechirurgie

Professionalisering en positionering van de donatie- en transplantatiechirurgie in Nederland

 

Eind juni is de tijdelijke Werkgroep Donatie- en Transplantatiechirurgie voor een eerste keer bij elkaar geweest.

Aanleiding

In 2019 heeft er een aantal gesprekken plaats gevonden tussen vertegenwoordigers van de donatie- en transplantatiechirurgie in Nederland  en het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Gesignaleerd werd dat een aantal donatie en transplantatiechirurgen problemen ervaart of zou kunnen gaan ervaren bij hun (her)certificering. Ook werd de wens uitgesproken tot verdergaande professionalisering van de donatie- en transplantatiechirurgie.

Het Algemeen Bestuur van de NVvH vindt het van belang dat wensen van leden serieus worden genomen en dat problemen worden opgelost. Naar aanleiding van onderzoek is een aantal aanbevelingen geformuleerd. Een tijdelijke werkgroep is gevraagd om hiermee aan de slag te gaan.

Invitational 24 juni

Tijdens de bijeenkomst op 24 juni jl. is gesproken over de uitkomsten van het onderzoek en de gewenste follow up. De deelnemers gaven aan dat zij bijzonder verheugd zijn met de stappen die worden gezet. Goed dat we gezamenlijk het gesprek aan gaan over professionalisering en positionering van dit specialisme binnen de chirurgie!

Leden Werkgroep
Mirza Idu; Martine Willems; Raechel Toorop; Bart Jeroen Petri; Robert Pol; Noud Peppelenbosch; Michel van der Jagt; Paul Poyck; Ké Tran; Ian Alwayn; Mijntje Nijboer; Matthijs Nijenhuis; Robert Porte; Robert Minnee; George Akkersdijk (namens de NVvV); Peter van Duijvendijk (namens de NVGIC); Bernard Elsman (voorzitter); Hillie Beumer (bureau NVvH).