NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

19 maart 2020

NVvH bijeenkomsten en COVID-19

COVID-19 breidt zich steeds verder uit in Nederland. Om het risico op verspreiding van COVID-19 te beperken, heeft de NVvH een aantal maatregelen getroffen:

Bijeenkomsten werkgroepen, commissies en bestuursvergaderingen
Er vinden geen fysieke bijeenkomsten plaats. Alle bijeenkomsten worden tot en met 8 april via de conference app Zoom gehouden. Voor meer informatie of het aanvragen van een online NVvH vergadering kunt u contact opnemen met het bureau via nvvh@heelkunde.nl.

Visitaties
Geplande opleidings- en kwaliteitsvisitaties tot 1 mei worden verplaatst. Hierover ontvangen de desbetreffende vakgroepen nader bericht.

Themabijeenkomst Samen Beslissen op 22 april
Deze fysieke bijeenkomst gaat niet door. Er wordt gekeken naar een alternatieve datum.

Chirurgendagen op 28 en 29 mei
De Chirurgendagen liggen nog wat verder weg. Een definitieve go/no go is vooralsnog te vroeg. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en hebben verschillende scenario’s voorbereid. We hebben nauw contact met betrokken collega’s zoals de anesthesiologen die op dezelfde dagen hun congres organiseren. De inschrijving hebben we vooralsnog opgeschort.

CASH onderwijs op 8 mei en 27 mei
Voor het CASH-onderwijs geldt hetzelfde als voor de Chirurgendagen 2020.

Bereikbaarheid NVvH bureau
Het NVvH bureau is vanaf maandag 16 maart niet meer telefonisch bereikbaar. U kunt ons per e-mail bereiken via nvvh@heelkunde.nl. Om uw vraag/verzoek zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u om uw contactgegevens mee te sturen. Lees meer