NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

24 maart 2020

Webinar FMS 23-03-2020

Bron: https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/webinar-situatie-op-seh-en-verpleegafdelingen-en-de-oncologie

Belangrijkste punten

  • Landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding (LCPS) wordt opgericht
  • LNAZ (Ernst Kuipers) is opdrachtgever, Bas Leerink opdrachtnemer 
  • Opdracht: coördineren van spreiding patiënten over alle NL-ziekenhuizen om tot optimale uitkomst patiëntenzorg te komen. 
  • Alle patiënten die acuut of semi-acuut zorg nodig hebben, niet alleen COVID-19
  • FMS = onderdeel van LCPS, rol in verbinden, expertise bundelen en communiceren
  • Signalen mbt COVID: covid19@demedischspecialist.nl
  • Er werd een update gegeven vanuit de Brabantse centra door verschillende verpleegkundigen en medisch-specialisten. Nood nog steeds erg hoog. Triage geschiedt veelal met behulp van tent buiten ziekenhuis. Er worden veel patiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen in heel het land.
  • Beleid bij oncologische patiënten: testen bij klachten, bij positieve test wordt chemotherapie uitgeteld. Ip wordt oncologische zorg niet uitgesteld indien geen klachten, de richtlijnen worden zoveel mogelijk verzorgd, prognose oncologische patiënten kan beter zijn dan van corona patiënten, en uitstel/aanpassing van beleid kan directe consequenties hebben voor de survival van deze patiënten (voorkomen van ‘non-covid’ mortaliteit).