NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

25 maart 2020

SARS-CoV-2 Infection in Children - NEJM

Bron: 25-03-2020: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2005073?articleTools=true  

By: Lu et al., for hospitals in Wuhan region in China

Aim
Demographic data and clinical characteristics of Covid-19 in a cohort of 1391 COVID+ children < 16 yrs in Wuhan region

Summary

  • 1% van alle cases in China waren kinderen < 10 jaar
  • Van 1391 geteste kinderen waren er 12,3% COVID19 PCR positief
  • Mediane leeftijd 6,7 jaar
  • Koorts in 41,5%, verder vaak met hoesten en roodheid van de keel
  • Slechts 15,8% van de COVID+ kinderen hadden geen symptomen of radiologische afwijkingen
  • 12 / 1391 (0,8%) hadden geen symptomen maar wel afwijkingen op CT.
  • 3 / 1391 (0,2%) kinderen hadden IC opname nodig