NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

19 maart 2020

Leidraad preoperatieve diagnostiek naar COVID-19 bij asymptomatische patiënten

Leidraad preoperatieve diagnostiek naar COVID-19 bij asymptomatische patiënten

De afgelopen periode heeft een werkgroep, op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde en in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Internisten Vereniging sectie Infectieziekten, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie een leidraad opgesteld. In de leidraad wordt geadviseerd om alle volwassen patiënten die een operatieve procedure moeten ondergaan, voor de operatie te testen op de mogelijke aanwezigheid van het SARS-CoV-2 virus. Dit wordt getest middels keeluitstrijk (PCR test) en een CT-scan van de longen. De leidraad is tot stand gekomen met ondersteuning van het Kennisinstituut van de FMS.

De commissie is van mening dat dit nodig is vanwege de veiligheid van zowel de patiënt zelf (voorkomen dat er problemen ontstaan na de operatie), andere patiënten in het ziekenhuis (voorkomen dat zij onverhoopt besmet raken) en de zorg om de veiligheid van de werknemers in de gezondheidszorg (voorkomen dat zij per ongeluk besmet raken).

Om een antwoord te geven op de vraag, is een commissie geformeerd waarin medisch specialisten en literatuurspecialisten hebben plaats genomen. Het Kennisinstituut heeft alle, op dit moment beschikbare, literatuur in kaart gebracht. De werkgroep heeft goed gekeken naar wat gepubliceerd is en, hoewel de hoeveelheid literatuur beperkt is, op basis hiervan en onze ervaringen dit advies geformuleerd.

Wilt u meewerken aan prospective verzameling van gegevens? U kunt zich aanmelden via Marja Boermeester