NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

09 april 2020

Versie 3.10 Diagnosethesaurus met afleidingen COVID-19 beschikbaar

Vanaf 8 april kunt u versie 3.10 van de Diagnosethesaurus downloaden. Deze tussenuitlevering is tot stand gekomen in verband met de noodzaak bepaalde concepten en afleidingen die te maken hebben met COVID-19 met terugwerkende kracht beschikbaar te kunnen stellen in de ziekenhuizen. Daarnaast zijn de afleidingen naar ICD-10 aangepast conform de meest recente ICD-10 codetabel van het RIVM (releasedatum 31 maart 2020) en zijn de afleidingen naar ICD-10 aangevuld met de manifestatie.

Ten opzichte van uitlevering 3.9 zijn vier nieuwe termen voor het registreren van COVID-19 toegevoegd, namelijk ‘neurologische verschijnselen door COVID-19’, ‘conjunctivitis door COVID-19’, ‘risico voor neonaat door COVID-19 bij moeder’ en ‘risico voor neonaat door verdenking op COVID-19 bij moeder’. Deze termen hebben ook afleidingen naar DBC’s voor verschillende specialismen. Daarnaast is voor Revalidatie de term ‘zorgovername’ opgenomen om overname van patiënten in het kader van COVID-19 te kunnen registeren. Deze term is bewust zonder DBC-afleiding opgenomen.

Alle termen en afleidingen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020 beschikbaar. Het totaal aan termen met betrekking tot COVID-19 en voor welke specialismen deze termen zijn opgenomen, is te zien in tabel 1 en 2.

Als lid van de wetenschappelijke vereniging van Heelkunde ontvangt u hierbij de volledige lijsten van uw specialisme en de was-wordt-lijsten voor de Diagnosethesaurus. Daarnaast vindt u bijgevoegd de release notes van de Diagnosethesaurus. In deze documenten zijn onder andere de wijzigingen per specialisme opgenomen, waarin alle gemaakte wijzigingen in de sublijst per specialisme terug te vinden zijn.

Let op: Voor een juiste weergave van de Excel bestanden dient bij het openen de gele balk ‘bewerken inschakelen’ te worden aangeklikt.

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op met DHD via 030 799 6165 of info@dhd.nl.