NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

06 april 2020

ZonMw COVID-19 subsidieprogramma in de maak

ZonMw COVID-19 subsidieprogramma in de maak

Op dit moment worden er in verschillende ziekenhuizen in Nederland onderzoeken opgezet rondom COVID-19. De FMS heeft vanuit ZonMw het bericht gekregen dat er een COVID-19 subsidieprogramma in de maak is. Het gaat hierbij om onderzoek op het gebied van preventie, prognostiek, diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg rondom COVID-19. Maar ook om onderzoek over de effecten van COVID-19 op zorg bij andere patiëntenpopulaties (verdrongen zorg). Hierbij is vooral behoefte aan praktisch en direct toepasbaar onderzoek. De aanvraagprocedure en randvoorwaarden van het subsidieprogramma zijn nog niet helemaal duidelijk, maar de Federatie Medisch Specialisten wil dit graag in samenhang oppakken.

Er is op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) ook een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. Deze commissie zal worden ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie. De commissie zal de verschillende onderzoeken die in Nederland zijn opgezet rondom de diagnostiek en behandeling van COVID-19 coördineren. De wetenschapscommissie heeft als doel om onderzoekers te ondersteunen, kennis goed en snel uit te wisselen, en samenwerkingsverbanden makkelijk op te zetten.

Om met ZonMw te kunnen afstemmen welke behoefte naar onderzoek er leeft en om daar mogelijk financiering voor beschikbaar te stellen, vraagt de FMS u om onderzoeksideeën voor het ZonMw COVID-19 subsidieprogramma via dit formulier te delen. Ook grote internationale onderzoeken met financieringsproblemen kunnen hier worden ingestuurd.