NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 juni 2024

Chirurgendagen 2024: Snijvlak - Terugblik

Chirurgendagen 2024: Snijvlak - Terugblik

De Chirurgendagen 2024 zijn officieel van start gegaan met een feestelijke opening door Voorzitter Inger Schipper en Congrescommissie voorzitter Ivar de Bruin. Dit jaar worden de dagen gehouden in het NH Koningshof in Veldhoven, waar ruim 1.500 leden en partners bij elkaar zijn gekomen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

De eerste keynote werd verzorgd door prof.dr. Scarlett McNally namens de VAGH. In haar Michael Lecture ging ze in op het thema grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van gedragscodes op de werkvloer. 

Naast de plenaire sessies was er op de expo veel te beleven. Bezoekers konden stands van partners bezoeken en deelnemen aan de Gouwe Handjes Cup van de NVGIC in de boxring. Ook was er wederom de mogelijkheid om een nieuwe profielfoto te laten maken door fotograaf Rene Castelijn.

Tijdens de lunch op donderdag organiseerde de NVvH in samenwerking met Pfizer het Lagerhuisdebat. Er werd over verschillende stellingen gediscussieerd.

De diverse symposia die door de werkgroepen, commissies en subverenigingen werden georganiseerd, trokken veel belangstelling. De onderwerpen varieerden van duurzaamheid in de chirurgie tot fluorescentiegeleide chirurgie en grensoverschrijdend gedrag. De vrije voordrachtensessies boden veelbelovende onderzoekers een podium om hun werk te presenteren, wat leidde tot inspirerende discussies en nieuwe inzichten.

De dag werd afgesloten met een prachtig cabaret door Regio Rotterdam en een feestelijke avond met het thema Sharp & Silver.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag werden verschillende leden geëerd voor hun bijdragen. Jaap Bonjer en Inne Borel Rinkes werden benoemd tot ereleden van de vereniging. Laurents Stassen ontving de Zilveren Legpenning en Marc Besselink werd onderscheiden met de Gouden Legpenning. Deze erkenningen onderstrepen hun belangrijke bijdragen aan de Nederlandse chirurgie.

> Lees meer: Inne Borel Rinkes en Jaap Bonjer benoemd tot Erelid
> Lees meer: Laurents Stassen en Marc Besselink ontvangen Legpenning

Een nieuwe lichting Jonge Klaren ontving vandaag hun Gildepenning, een mooie mijlpaal in hun carrière.

De voorzitters van de subverenigingen hielden korte pitches om de leden op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de verschillende specialismen. De dag werd afgesloten met een cabaret door Regio Rotterdam en een feestelijke avond .

De prijs voor het Beste Abstract werd uitgereikt aan Eva Visser voor haar onderzoek naar de impact van appendectomie op colitis ulcerosa, waarbij ze een oorkonde ontving uit handen van Inger Schipper en vicevoorzitter van de Congrescommissie Oddeke van Ruler.

Luitenant-generaal Jan Swillens Commandant Landstrijdkrachten sloot het congres af mijn zijn indrukwekkende keynote. Hij deelde zijn inzichten over de huidige geopolitieke dynamiek en sprak over verantwoordelijkheid nemen in een snel veranderende, onzekere en complexe wereld.

We willen alle sprekers, organisatoren en partners danken voor het mede mogelijk maken van wederom een mooi congres. 

Bekijk alle foto's: donderdag 30 mei | vrijdag 31 mei
Profielfoto's: 2024 

 

Foto's: Hans Tak