NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

27 mei 2024

Van Vloten Lecture: Prof.dr. McNally

Van Vloten Lecture: Prof.dr. McNally

​​Dit jaar heeft de Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH) de eer om de Professor Michaël Lecture te organiseren tijdens de Chirurgendagen 2024. De lecture wordt verzorgd door prof. dr. Scarlett McNally. Zij is werkzaam als orthopedisch chirurg en opleider in Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk. Van 2011 tot 2021 was ze (als negende vrouw ooit) bestuurslid van het Royal College of Surgeons of England (RCS). Momenteel is zij voorzitter van de Medical Women’s Federation. Naast haar medische opleiding behaalde Prof. dr. McNally ook een MA in klinische educatie en MBA in zorgmanagement. In 2022 werd zij benoemd tot Honorary Clinical Professor bij Brighton and Sussex Medical School. Wij spreken met VAGH-bestuursleden Marijn van Berckel (voorzitter), Claar van Leeuwen (secretaris) en Esmee Engelmann (DB Congrescommissie).

Waarom heeft de VAGH Prof.dr. Scarlett McNally benaderd voor de lecture?
Het afgelopen jaar is gebleken dat grensoverschrijdend gedrag helaas ook binnen de chirurgie een actueel probleem is. Hoewel de omvang binnen de NVvH nog onbekend is, weten we dat de helft van de aios heelkunde grensoverschrijdend gedrag ervaart (aios enquête 2024). Het is belangrijk ons mooie vak veilig en toekomstbestendig te houden. Wat lastig kan zijn aangezien grensoverschrijdend gedrag een subjectief en niet altijd populair onderwerp is.

Professor McNally deed onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en wist de resultaten succesvol te implementeren, onder andere door middel van een gedragscode. Daarnaast geeft ze op een gevatte, typisch Britse manier, handvatten om (het vaak onbewuste) grensoverschrijdend gedrag bij jezelf te herkennen. Prof. dr. McNally is een vooraanstaand vrouwelijk chirurg en heeft middels artikelen, blogs en podcasts een enorme hoeveelheid aan bruikbare en handzame stukken hierover gedeeld. Daarmee is zij de juiste en inspirerende spreker voor dit onderwerp tijdens de Professor Michaël lecture 2024.

Wat maakt het onderwerp van Prof. dr. McNally's lecture zo relevant en urgent voor de chirurgische praktijk?
Hoewel het bewustzijn over grensoverschrijdend en onveilig gedrag de afgelopen maanden is gegroeid, is er nog veel te winnen op dit terrein. Prof McNally is betrokken geweest bij verschillende, reeds bestaande initiatieven om onder andere diversiteit te vergroten en pesten te verminderen. Dit doet zij door te werken aan het vermijden van (onbewuste) vooroordelen en het verminderen van ‘micro-agressies’. Hieruit kunnen hopelijk praktische en wijze lessen worden getrokken voor chirurgisch Nederland.

Kun je een tipje van de sluier oplichten over de mogelijke perspectieven die prof. dr. McNally zal presenteren tijdens haar lecture?

“Humans have a primeval response to first impressions. I was attending an orthopaedic conference as a surgical registrar in a crisp black suit, and three different people assumed I was a waitress on my one trip to the loo at dinner. I now only wear red, pink and green suits/dresses, and I save that black one for the coroner’s court.” Deze illustratieve anekdote (voor ons als vrouwelijke aios helaas maar al te goed voor te stellen) is typerend voor de manier waarop McNally, met Engelse humor en allure, het publiek zal amuseren en inspireren. Laten we eerlijk zijn, we doen allemaal aannames zoals deze. Erkenning is de eerste stap. Onbewuste vooroordelen kunnen namelijk leiden tot pesten, intimidatie en discriminatie. Bovendien ontdekte de RCS dat een disfunctioneel team aan de basis ligt van problemen met de patiëntenzorg of personeel. De relatie tussen een onveilige (opleidings)cultuur en resultaten van zorg is een interessant perspectief en zal hopelijk een extra motivatie zijn tot verbetering. 

Kortom, zorg dat u erbij bent donderdag 30 mei om 10.10 uur in de Beneluxzaal. Wij ontvangen u graag in grote getale! Daarnaast hoopt de VAGH die dag om 13.30 uur verder met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp tijdens het symposium “Grensoversnijdend gedrag”, georganiseerd door VAGH in samenwerking met Future Surgeon. Tot volgende week!

Meer informatie over Scarlett McNally: https://www.scarlettmcnally.co.uk/