NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

16 mei 2024

NVvH Lagerhuisdebat

Op donderdag 30 mei 2024 tijdens de Chirurgendagen organiseert de NVVH een nieuw initiatief, het "NVvH Lagerhuisdebat’’ met de titel: 

"Debatteren op het snijvlak; hoe ziet u de toekomst van de chirurgie?"

In dit Lagerhuisdebat, tijdens de lunch, nodigen we congresdeelnemers uit om mee te discussiëren over de toekomst van de heelkunde in Nederland. Onder de bezielende leiding van Ivar de Bruin komen er een aantal prikkelende stellingen aan bod over verschillende onderwerpen, zoals work-life balance, duurzaamheid en zorgethiek.

Aan tafel nemen plaats:

  • Prof Lee Bouwman, vaatchirurg Zuyderland Ziekenhuis 
  • Prof Nicole Bouvy, chirurg innovatieve technieken Maastricht UMC & Bestuur NVvH
  • Dr. Lideke van der Steeg, kinderchirurg Amsterdam UMC & Bestuur NVvH 
  • Mr. dr. Esmee Engelmann, aios Chirurgie regio Amsterdam & Bestuur VAGH
  • Dr. Diederik van Bakel, aios Chirurgie & Bestuur VAGH 
  • Dr. Oddeke van Ruler, gastro-intestinaal chirurg IJsselland Ziekenhuis & Erasmus MC, Bestuur Congrescommissie 

Het debat start om 12.45 uur en duurt tot 13.15 uur. Er is vanaf 12.30 uiteraard gelegenheid tot het nuttigen van lunch in de Genderfoyer. Laat u stem horen, geef u mening en luister naar de mening van uw collega’s.

 

Stellingen

1. We moeten landelijk als beroepsgroep meer en actiever sturen op een aantrekkelijker werkschema.

2.Stelling: Het is de verantwoordelijkheid van IEDERE chirurg, academisch of perifeer, jong of oud, om de CO2 uitstoot die we met ons vak genereren te verminderen. Bijv door minder te reizen, minder mensen met beperkte levensverwachting te opereren, de meest duurzame spullen te gebruiken etc

3. Stelling: Wij moeten ons als vakgroep veel meer richten op preventie in de spreekkamer.

4. Stelling: Net als tijdens de COVID19 periode moeten we medewerkers verplichten om zich te vaccineren tegen kinkhoest/mazelen om uitval te voorkomen.

Mede mogelijk gemaakt door Pfizer.