NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

16 mei 2024

Rapportage Fellowships gepubliceerd

Het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde erkent de groeiende behoefte onder vakgroepen en Jonge Klaren aan verdere verdieping na de opleiding Heelkunde, vaak in de vorm van een fellowship. De afwezigheid van regelgeving resulteert in aanzienlijke verschillen in vormgeving en beloning van deze fellowships. In reactie hierop heeft het Bestuur de Commissie Fellowship opgericht om te onderzoeken of regulering wenselijk is. Deze commissie heeft hierover een advies geformuleerd.

Het Bestuur neemt het advies van de commissie integraal over. Daarmee vragen wij u de term 'fellowships' te reserveren voor de tijdelijke betrekkingen die een duidelijk opleidingskarakter hebben en die een marktconforme honorering volgens de AMS-richtlijnen garanderen. Ook gaan wij uit van het standpunt dat élke klare chirurg een marktconforme honorering volgens de AMS-richtlijnen ontvangt.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden. We gaan er graag met u over in gesprek tijdens de Chirurgendagen 2024.