NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

17 april 2020

Chirurgisch onderzoek met betrekking tot COVID-19

Op dit moment worden door chirurgen in verschillende ziekenhuizen onderzoeken opgezet en uitgevoerd met betrekking tot COVID-19. Het is goed om hiervan op de hoogte te zijn, zodat u zich ook bij een of meerdere van deze onderzoeken kunt aansluiten en we gezamenlijk zo veel mogelijk evidence verzamelen rondom chirurgie en COVID-19. Onderstaand noemen we twee initiatieven die we als vereniging van harte bij u aanbevelen:

Tevens is de NVvH in overleg met DICA om met behulp van de gegevens in de kwaliteitsregistraties de effecten van de COVID-19 epidemie op de non-COVID-19 zorg te evalueren, en eventueel een module aan de registraties toe te voegen voor een ‘snapshot’ onderzoek, waaraan chirurgen op facultatieve basis deel kunnen nemen. Meer informatie hierover volgt.

ZonMw COVID-19 subsidieprogramma in de maak
De Federatie Medisch Specialisten heeft vanuit ZonMw het bericht gekregen dat er een COVID-19 subsidieprogramma in de maak is. Het gaat hierbij om onderzoek op het gebied van preventie, prognostiek, diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg rondom COVID-19. Maar ook om onderzoek over de effecten van COVID-19 op zorg bij andere patiëntenpopulaties (verdrongen zorg). Hierbij is vooral behoefte aan praktisch en direct toepasbaar onderzoek. Ook grote internationale onderzoeken met financieringsproblemen kunnen hier worden ingestuurd. De aanvraagprocedure en randvoorwaarden van het subsidieprogramma zijn nog niet helemaal duidelijk, maar de Federatie Medisch Specialisten wil dit graag in samenhang oppakken.

Er is binnen de FMS een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. Deze commissie zal worden ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie. De commissie zal de verschillende onderzoeken die in Nederland zijn opgezet rondom de diagnostiek en behandeling van COVID-19 coördineren. De wetenschapscommissie heeft als doel om onderzoekers te ondersteunen, kennis goed en snel uit te wisselen, en samenwerkingsverbanden makkelijk op te zetten.

Om met ZonMw te kunnen afstemmen welke behoefte naar onderzoek er leeft en om daar mogelijk financiering voor beschikbaar te stellen, vraagt de Federatie Medisch Specialisten u om onderzoeksideeën voor het ZonMw COVID-19 subsidieprogramma via dit formulier te delen.

De NVvH is graag op de hoogte van de onderzoeksvragen die er onder u leven opdat we deze kunnen bundelen en ondersteunen bij de indiening. Daarom verzoeken wij u om het door u ingevulde formulier eveneens te sturen naar het bureau NVvH: wetenschap@heelkunde.n